Specialiosios pedagogikos programoje plėtojamų profesinių kompetencijų vertinimas : studentų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiosios pedagogikos programoje plėtojamų profesinių kompetencijų vertinimas: studentų požiūris
Alternative Title:
Evaluation of professional competences developed in special education study programme: students' opinion
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2007, Nr. 2 (17), p. 61-71
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Specialiosios pedagogikos studijų programa; Profesinės kompetencijos; Studijų kokybės vertinimas; Study programme Special Education; Professional competences; Evaluation of the quality of study; Specialiosios pedagogikos studijų programa; Professional competences; Evaluation of the quality of studies.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Profesinės kompetencijos; Specialiosios pedagogikos studijų programa.
EN
Evaluation of the quality of study; Evaluation of the quality of studies; Professional competences.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Specialiosios pedagogikos studijų programoje plėtojamų kompetencijų vertinimai. Šio vidinio studijų kokybės vertinimo tikslas buvo nustatyti, kaip Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto dieninio skyriaus trečio ir ketvirto kurso studentai vertina Specialiosios pedagogikos studijų programos ugdomas/įgyjamas kompetencijas. Esminis tyrimo uždavinys - išanalizuoti studentų vertinimus apie studijų procese įgyjamas kompetencijas, atsižvelgiant į vertintojų lytį, užimtumą (tik studijuoja, studijuoja ir dirba), akademinį pažangumą (gerai, vidutiniškai, silpnai besimokantieji), studijavimo metus (trečias/ketvirtas kursas). Studentų vertinimams nustatyti taikyta apklausa raštu, naudojant pusiau uždaro tipo anketą, kurią sudarė Specialiojo ugdymo mokslinio centro mokslininkai. Tyrime dalyvavo 116 Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto dieninio skyriaus studentų, trečius ir ketvirtus metus studijuojančių Specialiosios pedagogikos studijų programą. Tyrimas atliktas 2007 metų vasario mėnesį. Studentų apklausa parodė, kad socialinę, mokinių pažinimo, jų motyvavimo bei komunikacinę kompetencijas studentai vertina kaip realiausiai plėtojamas studijų procese. Menkiausiai studentai vertina edukacinės aplinkos ir ugdymo programų kūrimo, gebėjimo adaptuoti ir individualizuoti bendrąsias ugdymo programas, edukacinių idėjų bei technologijų taikymo bei gebėjimo taikyti kompensacines priemones ugdant neįgalius asmenis kompetencijas. Studentų vertinimai susiję su subjektyviais vertintojų (studentų) veiksniais: lytimi, darbo ir studijų derinimu, akademiniu pažangumu, studijų metais. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses evaluation of competences developed in the study programme Special Education. The aim of the internal evaluation of the quality of studies was to establish how full-time students in Year 3 and 4 of the Faculty of Social Welfare and Disability Studies of Šiauliai University evaluate developed/acquired competences in the study programme Special Education. The key objective of the present research was to analyse the students' evaluation concerning competences acquired in the process of studies depending on their gender, occupancy (only studying or studying and working), academic achievement (high, average and low achievers), year of studies (third or fourth year). To establish the students' evaluation, a written survey was conducted by employing a semi-closed questionnaire designed by the researchers of the Special Education Research Centre. 116 students of the Faculty of Social Welfare and Disability Studies of Šiauliai University in their third and fourth year of studies in the study programme Special Education participated in the research. The research was conducted in February 2007. Having analysed how the students evaluate professional competences to be developed in the study programme Special Education, a conclusion can be made that the students highly evaluate social, pupils' evaluation and motivation, also communicative competences as important and actually implemented in the programme. The lowest evaluation was given to the competences of creating educational environment and developing educational programs, the ability to adapt and individualise general education curricula, also to the ability to apply educational ideas, technologies and compensatory means while educating people with disability. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17139
Updated:
2018-12-17 12:03:09
Metrics:
Views: 34    Downloads: 10
Export: