Tradicinių ir modernių aukštojo mokslo bruožų sąveika realizuojant visuomenės sveikatos bakalauro studijų sistemą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradicinių ir modernių aukštojo mokslo bruožų sąveika realizuojant visuomenės sveikatos bakalauro studijų sistemą: disertacija
Alternative Title:
Relation of Traditional and Modern Higher Education Implementing the System of Public Health Bachelor Degree Studies
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
174 p
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo institucija turi kompleksą bruožų – tradicinius (demokratiškumas, institucinė autonomija bei mokslo ir studijų vienovė) ir modernius - aukštojo mokslo dinamiškumas, lankstumas bei integracija. Išanalizavus Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos bakalauro studijų programos tikslus ir turinį bei jų realizavimą tradicinių ir modernių aukštojo mokslo bruožų sąveikos kontekste, prognozuotos šios tendencijos: tradicinių ir modernių bruožų bazėje diegiant Visuomenės sveikatos bakalauro studijų programą pasireiškia sintezės bei sandūros tendencijos. Sintezės procesai susiję su studento integralios asmenybės ugdymo tikslo, grindžiamo bendražmogiškomis bei visuomenės vertybėmis, realizavimu. O sandūros - atspindi požiūrių į studentą kaip aktyvų studijų sistemos subjektą kaitos ypatumus, susijusius su aukštojo mokslo vertybių realizavimo galimybėmis. Tradicinių ir modernių aukštojo mokslo bruožų sąveika sukuria ypatingą aplinką, kurioje ugdomas visuomenės sveikatos profesionalas, gebantis efektyviai veikti besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis. Tai atskleidžia universiteto absolventų bendrųjų gebėjimų – žinojimo, mąstymo gebėjimų, asmeninių gebėjimų ir asmeninių bruožų bei praktinių gebėjimų – ugdymo tendencijos, grindžiamos studijavimo ir nuolatinio tobulėjimo kaip aukštojo mokslo vertybės, išreiškiančios mokymosi per visą gyvenimą idėjos esmę, akcentavimu studijų programoje.

ENThe institute of higher education has a package of attributes: traditional (democracy, institutional autonomy, as well as unity of science and studies) and modern (dynamics of higher education, flexibility, and integration). After analysis of aims and content of the Public Health Bachelor Degree Study Programme of Kaunas Medical University as well as their implementation in the context of relation between the traditional and modern higher education attributes, the following trends were prognosticated: implementing the Public Health Bachelor Degree Study Programme synthesis and interface trends are revealed in the base of traditional and modern attributes. Synthesis processes are related to implementation of student integral personality education objective, which is based on interpersonal and public values. Meanwhile interface reflects change of attitudes toward a student as an active subject of a study system, which are related to possibilities to implement higher education values. Relation of traditional and modern higher education attributes create a special environment, in which a health care professional is trained to effectively operate under changing environment conditions. This is revealed through general ability (knowledge, thinking, personal traits and practical abilities) training tendencies, which form a basis for studying and continuous improvement as higher education values that communicate the essence of the life long learning idea.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9700
Updated:
2022-02-07 20:09:31
Metrics:
Views: 19
Export: