Social competence and teenagers’ self-assessment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social competence and teenagers’ self-assessment
In the Journal:
Tiltai [Bridges. Brücken]. 2010, Nr. 3 (52), p. 123-132
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Paaugliai; Savęs vertinimas; Socialiniai įgūdžiai; Socialinė kompetencija
EN
Self-assessment; Social competence; Social skills; Teenagers
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama socialinės kompetencijos samprata, nagrinėjama, kokie yra paauglių savęs vertinimo ypatumai lyties atžvilgiu, kaip tėvų komunikacijos stilius įtakoja paauglių savęs vertinimą. Atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad socialinė kompetencija apima socialinius įgūdžius, socialinį atlikimą ir socialinį prisitaikymą. Socialinei kompetencijai labai svarbu žinios, vertybės (kaip elgesio standartai) ir socialiniai įgūdžiai. Individo kompetenciją išreiškia asmens gebėjimas atlikti tam tikras pareigas, atsižvelgiant į įgytas žinias, įgūdžius, turimus įsitikinimus ir etines vertybes. Siekiant išryškinti 11-14 m. paauglių savęs vertinimo refleksijos ypatumus ir nustatyti sąsajas su socialine kompetencija bei tėvų komunikacijos stiliumi, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 220 11-14 m. moksleivių, besimokančių Klaipėdos mokyklose. Atlikus gautų rezultatų analizę, nustatyta, kad mergaičių savęs vertinimas yra geresnis nei berniukų: 11-14 m. mergaitės labiau linkusios daryti tai, ką pažadėjo, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, išsiaiškinti konflikto priežastis. Jos geriau supranta kito asmens jausmus ir atsižvelgia į jo požiūrį. Tuo tarpu berniukai dažniau remiasi savimi ir pasiduoda pykčiui. Nustatyta, kad yra skirtumai tarp paauglių savęs vertinimo ir sąveikos su tėvais: kai tėvai ugdyme taiko priverstines priemones, paaugliai nelinkę daryti tai, ką pažadėjo, ir elgiasi šiurkščiai. Priešingai, taikant demokratinį stilių, paaugliai yra linkę atsiprašyti už savo netinkamus veiksmus.

ENSocial competence refers to a behavior of social personality and express an individual’s adaptive and effective functioning in certain situations. Mostly individual social competence metrics is regarded by social skills, ability to achieve aims and person’s interpersonal relationships quality. The multiple layers of. This construct is disclosed in accordance with the process of cell exclusion: knowledge’s, skills, abilities. Individual competency brings a positive relationship between self-assessment, through their feelings and understanding of the behavior. The article analyses parental communication styles that affect teenager’s self-assessment. Done fifth – seventh grade students survey, which revealed the statistically significant differences in self-evaluation by gender. [text from author]

ISSN:
1392-3137, 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29052
Updated:
2018-12-17 12:50:58
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: