Motinos ir vaiko tarpusavio sąveika kaip vienas iš socialinės kompetencijos komponentų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motinos ir vaiko tarpusavio sąveika kaip vienas iš socialinės kompetencijos komponentų
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions; Komunikacija / Communication; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama socialinės kompetencijos samprata. Šio konstrukto daugiasluoksniškumas atskleidžiamas remiantis proceso elementų išskyrimu: žiniomis, įgūdžiais, gebėjimais. Individo socialinis kompetentingumas atskleidžiamas per teigiamų tarpusavio santykių konstravimą, t.y. per ekspresyvinę ir akceptacinę veiklą. Atskleidžiamas emocinės autonomijos pagrindas remiantis prieraišumo transformacija. Atlikta penktų - aštuntų klasių mokinių apklausa atskleidė, su kuo tiriamieji palaiko artimesnius tarpusavio santykius, kokiais teiginiais apibūdinami moters ir vyro vaidmenys šeimoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emocinė autonomija; Interakcija; Komunikacija; Motina; Socialinė kompetencija; Vaikas; Child; Communication; Emotional autonomy; Interaction; Mother; Social competence.

ENThe article analyses the concept of social competence. The multidimensionalism of this construct is revealed on the basis of distinguishing of process elements: knowledge, skills, abilities. An individual’s social competence is revealed through the construction of positive mutual relations, i.e. through expression and acceptance activities. The basis of emotional autonomy is revealed on the basis of attachment transformation. The survey of fifth to eighth-form pupils revealed with whom the respondents have closer relations, how they define the roles of a man and a woman in the family.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4215
Updated:
2018-03-04 17:31:15
Metrics:
Views: 40
Export: