Attitude of social pedagogy students toward competences of a vocational adviser acquired during the studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Attitude of social pedagogy students toward competences of a vocational adviser acquired during the studies
Alternative Title:
Socialinės pedagogikos studijų studentų požiūris į profesijos patarėjo kompetencijų įgijimą
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 1, p. 56-62
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių Lietuvos švietimo siekių – padėti asmeniui ir visuomenei atsakyti į esminius dabarties iššūkius, padėti kuo plačiau pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis. Vienas veiksmingiausių būdų užtikrinti studijų kokybę yra studijų programų orientacija į kompetencijomis grįstą modelį. Straipsnio tikslas – išnagrinėti profesijos patarėjo kompetencijų ugdymui skirto studijų turinio socialinės pedagogikos studijų programoje modeliavimo prielaidas ir reflektyviąją patirtį. Straipsnyje pagrindžiamas profesijos patarėjo kompetencijų ugdymui skirto studijų turinio socialinės pedagogikos studijų programoje modelis bei analizuojamas studentų požiūris į studijuojant įgyjamas profesijos patarėjo kompetencijas. Tyrimu atskleista, kad socialinio pedagogo kaip profesijos patarėjo kompetencijų įsivertinimo rezultatų kaita susijusi su studentų savęs vertinimo ir reflektavimo gebėjimų tobulėjimu. Bendrųjų kompetencijų grupei priskiriamas tiriamosios veiklos, reflektavimo ir efektyviosios veiklos kompetencijas bei socialinės pedagoginės pagalbos teikimui būtinas funkcines pažintines kompetencijas studentai vertina kaip įgytas arba patobulintas studijų proceso metu. Studijų procesas grindžiamas nuolatine refleksija ir savęs vertinimu, leidžiančiais fiksuoti besimokančiojo kompetencijų pasiekimo, kritinio mąstymo ir reflektavimo gebėjimų kaitą viso studijų proceso metu, užtikrina galimybę besimokančiajam aktyviai kontroliuoti savo mokymosi procesą.Reikšminiai žodžiai: Competence; Kompetencija, socialinis pedagogas, profesinis orientavimas, profesijos konsultantas, refleksija; Reflection; Social educator; Vocational adviser; Vocational guidance; Competence, social educator, vocational guidance, vocational adviser, reflection; Kompetencija; Profesijos patarėjas; Profesinis orientavimas; Refleksija; Socialinis pedagogas.

ENThe article presents results of a survey that analyses the prerequisites for modelling study content aimed at developing competences of a vocational adviser in the social pedagogy study programme, and the reflective experiences. The main tasks of the article are to justify the model of the study content aimed at developing competences of a vocational adviser in the social pedagogy study programme and to reveal the attitude of students toward the development of competences of a vocational adviser. The object is the attitude of students of the social pedagogy study programme toward the development of competences of a vocational adviser. The article provides an analysis of the modelling process of the study content aimed at developing the competences of a vocational adviser, presents the theoretical model of a social pedagogy study programme aimed at developing competences of a vocational adviser, and provides detail analysis of qualitative research aimed to reveal students’ attitude toward competences of a vocational adviser acquired during the studies. On the basis of survey results it is recommended to apply the model of an alternative aimed at developing the competences of a vocational adviser in updating study programmes. [text from author]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29603
Updated:
2018-12-17 12:59:36
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: