Mokytojų požiūris į vadovavimo kompetencijų svarbą darbo sėkmei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų požiūris į vadovavimo kompetencijų svarbą darbo sėkmei
Alternative Title:
Teachers' approach to leadership competencies importance to work success
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija. 2013, t. 21, Nr. 2, p. 109-122
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogai / Pedagogues; Profesinis rengimas / Vocational training; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis atlikto tyrimo rezultatais, aiškinamasi, kaip vadovavimo kompetencijas ir jų svarbą darbo sėkmei vertina mokytojai, kokioms vadovavimo kompetencijoms teikia prioritetą ir kokių jaučia stygių savo ir mokyklų vadovų veikloje. Taip pat kokias norėtų ugdytis ir kokius būdus bei priemones tam laiko efektyviausiomis. Parodoma, kad mokytojai labiausiai vertina tokias vadovavimo kompetencijas ir norėtų jas ugdytis, kaip gebėjimą motyvuoti mokinius, asmeninį tobulėjimą ir komunikaciją. Didžiausios kliūtys, skatinant mokytojus ugdytis savo kompetencijas, yra menkos mokyklų materialinės ir nematerialinės galimybės motyvuoti darbuotojus, taip pat laiko, atliekamo nuo tiesioginės profesinės veiklos, stoka, vadybinės kvalifikacijos kėlimo tiesioginis nesusietumas su karjera (paaukštinimu pareigose). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Kvalifikacijos kėlimas; Mokykla; Mokytojas; Vadovas; Vadovavimas; Competence; Leadership; Manager; Qualification improvement; School; Teacher.

ENPaper, based on conducted study results, clarifies how teachers measure the leadership competencies and their importance to work success, what leadership competencies are the priority and what competencies are missing in their own and school leader’s work. Also, what competencies they would like to develop and what ways and means they consider the most effective. It is shown that most teachers valuates the managerial skills and would like to develop the ability to motivate students, personal improvement and communication skills. The biggest difficulties, promoting teachers to develop their competencies, are limited school material and non-material opportunities to motivate employees, lack of time, carried out under the direct professional activity, absence of direct correlation between the managerial training and career (promotion). [From the publication]

DOI:
10.3846/cpe.2013.12
ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53324
Updated:
2019-03-14 13:27:31
Metrics:
Views: 28    Downloads: 5
Export: