Competence development for the knowledge-driven economy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Competence development for the knowledge-driven economy
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies.
Summary / Abstract:

LTDabartinė švietimo sistema turi būti orientuota į naują žinių ekonomiką ir jos poreikius, tarp kurių pagrindiniu tampa kompetencijų vystymas ir efektyvus taikymas. Kompetencijos, kitaip tariant sugebėjimų, vystymas yra neatskiriamas nuo individo žinių, įgūdžių, asmenybės bruožų ir vertybių vystymo. Kompetencijų (įgūdžių, sugebėjimų) vystymas aukštojo mokslo procese reikalauja kritiško tyrimo. Praeityje atliktuose tyrimuose buvo analizuojami aukštojo mokslo ir profesinio mokymo aspektai, dėmesį skiriant tokiems dalykams kaip mokymo curriculum, kvalifikacijos, standartai, bet ne kompetencijų vystyme. Todėl šiame straipsnyje pateikiamas tyrimo projektas, kuris suformavo kompetencijų lygio curriculum identifikavimo metodologiją verslo programų kontekste. Tyrimo eigoje buvo ištirtos skirtingose verslo programose akcentuojamos kompetencijos, tarpusavio ryšiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Žiniomis grįsta ekonomika; Competence; Knowledge-driven economy.

ENThe current system of education has to be focused on new knowledge economics and related needs including the key component, i.e. development and effective application of competences. Development of competences or otherwise—abilities—is inseparable from development of individual’s knowledge, skills, personal character traits, and values. Development of competences (skills, abilities) in the process of higher education demands for a critical study. Studies that have been delivered in the passed analysed the aspects of higher education and vocational training, by focusing on such issues as training curriculum, qualifications, and standards but not in development of competences. Thus, this article provides the study object that formed the competence level curriculum identification methodology in the context of business programmes. During the course of the study, competences accentuated in different business curricula as well as their interrelations were investigated.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9255
Updated:
2016-12-09 15:19:17
Metrics:
Views: 15
Export: