Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios : nuo apeigos iki prietaro

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro
Alternative Title:
Lithuanian and Prussian Gods, Goddesses and Spirits: from a Ceremony to a Superstition
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2006.
Pages:
445 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Keywords:
LT
13 amžius; Mitologija / Mythology; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Prietarai / Superstitions.
Other Editions:
Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios : nuo apeigos iki prietaro Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010 523 p
Summary / Abstract:

LTŠios studijos tikslas - remiantis šiuo metu žinoma spausdinta ir rankraštine medžiaga bei jau kitų tyrinėtojų atliktais darbais, susisteminti ir pateikti išsamias prūsų bei lietuvių dievų ir deivių charakteristikas; pasekti lietuvių bei prūsų dievybių demonizavimo, virtimo tautosakiniais personažais procesą; išryškinti šioms dievybėms skirtų apeigų pėdsakus papročiuose, tikėjimuose, tautosakoje; taip pat šių dievybių susiliejimą su krikščioniškąja tradicija; apžvelgti XIX-XX a šioms dievybėms skirtų tyrinėjimų istoriją. Šiame darbe visos dievybės (nepriklausomai nuo to kuriame amžiuje paminėtos ir kam istoriškai priskirtinos) klasifikuojamos pagal funkcijas (pvz.: Miškų ir medžioklės dievybės, Ugnies dievybės ir pan.). Suprantama, toks skirstymas gana sąlygiškas. Mat dėl informacijos stokos kartais tik apytikriai galima nustatyti kurios nors dievybės funkcijas (pvz. Gabartai, Gabvartai, Girstis, Biržulis). Sudėtinga nubrėžti patikimesnę liniją ir tarp žemės, vaisingumo, javų, linų dievybių. Su žemės vaisingumu, javų derlumu tampriai susiję ir turto bei pilnatvės dievybės ir t. t. Kita vertus, skirstymas pagal funkcijas leidžia pažvelgti į chronologiją, į XIII-XX a. pradžioje vykusią lietuvių ir prūsų pasaulėžiūros raidą. Knygoje stengiamasi laikytis daugmaž vienodos schemos: 1) rašytinių šaltinių apžvalga, atkreipiant dėmesį ir į šaltinių pobūdį, t. y. jo parašymo laiką, autorių, galimas kompiliacijas ir t. t.; 2) teonimo etimologija; 3) dievybės funkcijos, ryšiai su kitais baltų ar kitų tautų dievais bei krikščioniškąja tradicija; 4) palitimo arealas. Jei duomenų apie vieną ar kitą dievybę, mitinę būtybę tėra itin mažai, apsiribojama supaprastinta chema: 1) šaltiniai, 2) tyrinėjimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mitologija; Apeigos; Prietarai; Prussia; Gods; Spirits; Ritual.

ENThe purpose of this study is, acting on the basis of currently known printed and handwritten material and work already performed by other researchers, to systemise and provide full characteristics of Lithuanian and Prussian gods and goddesses; to follow the process of demonization of Lithuanian and Prussian deities, their turning into folklore characters; to distinguish the trace of ceremonies for worshiping such deities in customs, beliefs, folklore; as well as the merger of such deities with the Christian tradition; to overview the history of researches of such deities made in the 19th – 20th centuries. In this work, all the deities (irrespective of the century in which they are mentioned and the historic period to which they are attributable) are classified according to their functions (e.g. forest and hunting deities, fire deities, etc.). Of course, such classification is rather conditional. It is because of the lack of information, sometimes it is possible to only roughly determine functions of some deity (e.g. Gabartai, Gabvartai, Girstis, Biržulis). It is hard to draw a clear line between deities of land, fertility, grain crops and flax. Property and abundance deities are also closely related to productivity of land and fertility of crop, etc. On the other hand, classification according to functions allows to have a look at chronology, the development of the Lithuanian and Prussian world outlook from the 13th century to the beginning of the 20th century.

ISBN:
9955181400; 9789955184621
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5283
Updated:
2016-06-06 16:48:24
Metrics:
Views: 753
Export: