Pr. Romow pagal Petro Dusburgiečio "Prūsijos žemės kroniką" ir kitos istorinės interpretacijos iki mūsų laikų (toponimo etimologinė analizė, lokalizacija)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pr. Romow pagal Petro Dusburgiečio "Prūsijos žemės kroniką" ir kitos istorinės interpretacijos iki mūsų laikų (toponimo etimologinė analizė, lokalizacija)
Alternative Title:
Ethymological analysis and localization of the Prussian Romow according to Peter of Dusburg "Chronicon Terrae Prussiae" (The Chronicle of the Prussian land) and other historical interpretations up to nowadays
In the Book:
Tai, kas išlieka / sudarė Elvyra Usačiovaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. P. 120-184. (Senovės baltų kultūra ; t. 8)
Keywords:
LT
Prūsija (Prussia); Baltai / Balts; Mitologija / Mythology; Senieji tikėjimai / Old religion; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami trijų autorių – Petro Dusburgiečio, Mikalojaus iš Jerošino, S. Grünau, pateikusių fundamentinius duomenis apie senovės baltų religinį centrą, veikalai. Juose minimi svarbūs faktai, padedantys ne tik suvokti prūsų religinio gyvenimo aspektus, bet ir suteikiantys itin svarbios informacijos, būtinos aptariant vardažodžio kilmę. Atlikus Dusburgiečio pirmą kartą paminėto prūsų religijos centro Romow etimologinę bei šiokią tokią kultūrinę analizę, galima teigti, kad suprimityvintas baltų religijos vertinimas, nulemtas neigiamo požiūrio į kitatikius (pradedant Dusburgiečiu), labai giliai įsišaknijo šių tautų žmonių sąmonėje. Petro Dusburgiedo minimas top. Romoiv reiškia ne "kažkokia" vieta, bet "įtvirtinta pilis – miestas su pagonių vyskupo rezidencija". Matyti, kad toponimų resp. hidronimų bei asmenvardžių su šaknimis rum-/roт-/rат- paplitimas gana didelis ir Lietuvos, ir Latvijos (jos apžvelgta tik Kuržemės sritis) teritorijose, todėl nesuponuojantis mitologinės išvados. Tokia išvada tik patvirtina pr. Romow etimologinę hipotezę, kad nagrinėjamas pavadinimas turi sąsajų ne tik su religine, bet ir su sociokultūrine plotme.Reikšminiai žodžiai: Prūsijos istorija; Petras Dusburgietis; Etimologinė analizė; History of Prussia; Toponyms; Peter of Dusburg; Etymological analysis; Baltai; Prūsija; Baltų kultas; Mitologemos; Prussia; The Balts; Baltic cult; Mythologems.

ENThe study deals with the description of one of the most well-known ancient Baltic religious center (reconstruction of the place- name, localization of the toponym and an interpretation of certain mythologems), proposed in Peter of Dusburg work "The Chronicle of the Prussian Land". The verification of the later sources has also been executed while carrying out an analysis, that is, their credibility and value - as applied to the myth о-linguistic reconstruction of the toponym - has been assessed, since up to now. There is a disagreement concerning the reliability of the information provided by Peter of Dusburg and other chroniclers, who described the premiere Baltic cult location. [From the publication]

ISBN:
9786094010279
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19063
Updated:
2020-12-08 21:33:57
Metrics:
Views: 55    Downloads: 10
Export: