Gender roles in the prehistoric communities of west Lithuania's micro-areas between the Late Roman Iron Age and the Late Migration Period: continuity or change?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Gender roles in the prehistoric communities of west Lithuania's micro-areas between the Late Roman Iron Age and the Late Migration Period: continuity or change?
Alternative Title:
Lyčių vaidmenys Vakarų Lietuvos mikroarealų priešistorinėse bendruomenėse nuo Vėlyvojo romėniškojo iki Vėlyvojo tautų kraustymosi laikotarpio: tęstinumas ar pokyčiai?
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2014, t. 40, p. 99-138
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos įkapės kaip lyties (kultūrine prasme, angl. gender) simboliai, užfiksuoti Jūros aukštupio Žvilių ir Pagrybio kapinynuose (Vakarų Lietuva). Naudojant WinBASP programos seriacijos įrankį buvo išskirti vyriškieji ir moteriškieji įkapių tipai, taip pat tipai, bendri abiem lytims. Autorė siekia nustatyti vyrų ir moterų laidojimo tradicijų pokyčius bei tęstinumą, susijusį su tradicija dėti tam tikrą įkapę į trijų laikotarpių (Vėlyvojo romėniškojo, Ankstyvojo tautų kraustymosi ir Vėlyvojo tautų kraustymosi periodų) kapus. Jei įkapes vertiname kaip lyties simbolius, jų parinkimas vyrams ir moterims greičiausiai atspindi vyriškumo ir moteriškumo sritis tikrovėje. Šis fenomenas gali būti patikrintas su baltų, germanų ir slavų mitologijos šaltinių, kuriuose dievų ir žmonių veiklos sferos yra persipynusios, pagalba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žvilių ir Pagrybio kapinynai; Įkapės; Lyties giminiškumas; Vyriškumo ir moteriškumo simboliai; Žviliai and Pagrybis cemeteries; Grave goods; Gender; Seriation; Symbols of "masculinity" and "femininity".

ENThis article surveys grave goods found in Žviliai and Pagrybis Cemeteries in the Upper Jūra region (West Lithuania) as symbols of gender. Using the WinBASP software seriation tool, male and female types of grave goods were distinguished as well as types common to both genders. The author seeks to detect changes and continuity in the burial traditions for males and females in respect to the tradition of placing specific types of grave goods in burials from the three periods (Late Roman Iron Age, Early Migration Period, Late Migration Period). If grave goods are regarded as gender symbols, their choice for males and females probably reflects areas of "masculinity" and "femininity" in real life. This phenomenon can be confirmed with the help of Baltic, Germanic, and Slavonic mythology sources in which the domains of the gods and humans are intertwined. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58187
Updated:
2020-03-25 14:33:44
Metrics:
Views: 52    Downloads: 11
Export: