Švenčionių vikaras Liudvikas Adomas Jucevičius: dvasininko aplinka ir mokslinė-publicistinė veikla

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švenčionių vikaras Liudvikas Adomas Jucevičius: dvasininko aplinka ir mokslinė-publicistinė veikla
Alternative Title:
Liudvikas Adomas Jucevičius, vicar of Švenčionys parish: the environment of the clergyman and his academic-publicist activity
In the Journal:
Knygotyra. 2022, t. 79, p. 20-47
Keywords:
LT
19 amžius; Liudvikas Adomas Jucevičius (Ludwik Adam Jucewicz); Švenčionys; Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Kultūros veikėjai / Culture figures; Parapijos / Pariches; Romantizmas / Romanticism; Spauda / Press; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama dvasininko ir lietuvių raštijos veikėjo, etnografo, tautosakininko, literato, publicisto, istoriko ir vertėjo Liudviko Adomo Jucevičiaus (1813–1846) gyvenimo detalės vikaravimo Švenčionyse laikotarpiu 1838–1840 m. pr. Tuo metu dienos šviesą išvydo tokie žymūs L. A. Jucevičiaus kūriniai kaip literatūriniai padavimai „Baltijos jūros karalienė“ ir „Džiugo kalnas“, parengti iki šiol mokslininkų dėmesio nepraradę veikalai Lietuvių liaudies priežodžiai, Žemaitijos bruožai. Straipsnyje atskleidžiama šio kūrėjo mokslinės-publicistinės veiklos pradžia studijų Vilniaus Romos katalikų dvasinėje akademijoje metu, suteikusi tam tikrą postūmį mokslinei veiklai Švenčionyse, taip pat tiriami jo darbai Švenčionių parapijos labui. Galiausiai nagrinėjama jo, kaip mokslininko, publicisto, kūrėjo, veikla šiuo laikotarpiu. Tyrimu siekiama parodyti asmenybės kūrybos kelią to meto politinių ir kultūrinių pokyčių visuomenėje kontekste. Straipsnyje didesnis dėmesys skiriamas ne L. A. Jucevičiaus tekstų turinio nagrinėjimui, o jų sklaidai į kitus leidinius, parodant šių darbų populiarumą tuo metu ir aiškinantis jo priežastis. Reikšminiai žodžiai: XIX amžius, romantizmas, Švenčionys, parapija, periodinė spauda, „Tygodnik Petersburski“, lituanistika, Liudvikas Adomas Jucevičius. [Iš leidinio]

ENThe article is researching the life events of the Lithuanian man of letters, clergyman, ethnographer, folklorist, writer, publicist, historian and translator Liudvikas Adomas Jucevičius (Ludwik Adam Jucewicz, 1813–1846) while focusing on the years 1838–1840 when he was serving as the vicar in Švenčionys Parish. It was during these years that such famous works as literary legends as "Baltijos jūros karalienė" (en. The Queen of the Baltic Sea) and "Džiugo kalnas" (en. Džiugas Hill) were created. Simultaneously, Liudvikas Adomas Jucevičius created the works Lietuvių liaudies priežodžiai (en. Lithuanian Folk Proverbs) and Žemaitijos bruožai (en. The Features of Samogitia) which are still of high relevance to the Lithuanian academic community. The article reveals the starting point of the academic-publicist activity of this prominent personality at Vilnius Roman Catholic Spiritual academy which encouraged his academic pursuits in Švenčionys. The article also explores his deeds for the benefit of Švenčionys Parish. Finally, the academic, publicist and creative activity of Liudvikas Adomas Jucevičius during this period is researched. The focus is laid on the creative path of the personality in the context of the contemporary political and cultural developments in the society. Thereby, the emphasis of the article is not on the investigation of the content of the texts by Liudvikas Adomas Jucevičius, but rather on their spread and transfer to other publications thus highlighting the popularity of his writings at the time with the objective to trace the causes of the success of the texts. Keywords: 19th century, Romanticism, Švenčionys, parish, periodicals, Tygodnik Petersburski, Lituanistics, Liudvikas Adomas Jucevičius. [From the publication]

DOI:
10.15388/Knygotyra.2022.79.119
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99490
Updated:
2023-02-27 19:39:32
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: