Ugnies metaforos : lietuvių ir latvių mitologijos studija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugnies metaforos: lietuvių ir latvių mitologijos studija
Alternative Title:
Metaphors of fire: a study of Lithuanian and Latvian mythology
Publication Data:
Vilnius : Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001.
Pages:
204 p., [4] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Metaforinės paradigmos — Ugnies erdvė — Figūros ir elementai — Rekonstrukcija ir mitinis universumas — Saulės mitų tyrinėjimai — Dievo ir Perkūno dilema — Mitologijos šaltiniai — Rožė, kraujas ir auksas — „Žydinti“ ugnis: rožė ir Saulė — Medicininė rožė — Kraujas — Gyvųjų ir mirusiųjų ugnis — Rožių darželis — Auksas — Ugnies „čysčius“ — Duona, druska, medus — Rūgimas ir Perkūnas — Duonos gimimas — Duona krosnyje — Ugnies duona — Skalsa — Skonių mitologija — Druska — Medus — Ugnis ir vanduo: dvipusės metaforos kontūrai — Sidabrinis vanduo — Perkūnas ir varpas — Praskirtas dangus — Perkūnas ir raudojimas — Saulės lietus — Nepaprastos vestuvės — Gyvybės ir mirties modelis — Saulės ašaros — Zoomorfinės ašaros — Pietūs — Gaisras ir lietus — Ugnis erdvėje — Šiaurė ir pietūs — Saulės kalnas — Pietūs — Vėjo pietūs — Saulės periodai — Mėnulio fazės: mitinė koreliacija — Sąvartos: tarpinės būsenos — Horizontalios ir vertikalios erdvės koreliacija — Mirusiųjų orientavimas: pietūs / šiaurė — Grigo ratai — Paskandos ir dausos — Marių ugnis — Saulės miegas — Dangaus vanduo (topinė koreliacija) — Vanduo, kuris „prieš Saulę teka“ — Atgimimas — Pabaiga — Šaltiniai ir jų santrumpos — Literatūra — Summary — List of illustrations — Mitinių figūrų rodyklė.
Keywords:
LT
Baltai / Balts; Mitologija / Mythology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje, remiantis prancūziškąja etnologija ir semiotine mitinio diskurso analize, A. J. Greimo mitologinių tyrimų tradicija, aptariamos ugnies raiškos lietuvių ir latvių mitologijoje. Bandoma atskleisti mitinių vaizdinių prasmę atsižveliant į jų santykius koherentiškoje mitinėje sistemoje. Tyrinėjimų objektu pasirinktas mažas mitinio universumo fragmentas - metaforiniai ugnies pavidalai: botaninės, zoologinės, kulinarinės, medicininės, meteorologinės ir panašios raiškos. Teigiama, kad ugniniai dievai - Perkūnas ir Saulė - turi bendrą metaforinių asociacijų tinklą. Neretai šis reikšmių kompleksas derinamas su dviplanėmis metaforomis, mitinėmis ugnies ir vandens konjunkcijomis. Tačiau, autorės nuomone, metaforinė vaizdo struktūra yra ne tik semantinis fenomenas: simboline raiška pripažįstamas sakralinis mitinio pasaulio prioritetas, polinkis reikštis vizualinėmis, muzikinėmis ar kitomis formomis, o ne logine kalba. Teigiama, jog figūratyvines dievų raiškas bandant performuluoti loginiais teiginiais, lieka kažkas neįvardyta. Figūratyviniai vaizdai yra sakraliojo pasaulio būtybių ženklai ir apsireiškimo formos, todėl metaforinė vaizdų kalba yra sakralaus bendravimo būdas, dievų ir žmonių susižinojimo forma. Figūratyvinės raiškos niuansais artikuliuojamas daugiaplanis mitinis turinys. Daroma išvada, kad figūratyvinė metaforų kalba yra pasaulio- mitinio ar gamtinio - raiškos būdas, harmoningų santykių tarp pasaulio objektų, ryšių tarp paukščių ir debesų, augalų ir vėjų, dievų ir žmonių juntamasis pavidalas.Reikšminiai žodžiai: Baltai; Metaforos; Mitologija; Mitologija, semiotika, ugnis, metafora; Ugnis; Balts; Fire; Metaphors; Mythology; Mythology, semiotic, fire, metaphor.

ENThe book is aimed at discussing the expression of fire in Lithuanian and Latvian mythology basing on the French ethnology and semiotic analysis of mythic discourse as well as on Algirdas Julien Greimas’ tradition of mythology research. It attempts to reveal the significance of mythic images with regard to their relations in a coherent mythic system. Metaphoric forms of fire, i.e. a small fragment of the mythic universum, were chosen as a study object. It is considered that fire gods, i.e. Perkūnas and Saulė, have one common network of metaphorical associations. This complex of expressions is frequently combined with two-dimensional metaphors, mythic conjunctions of fire and water. However, according to the author, the metaphorical expression structure is not only a semantic phenomenon: the symbolic expression is the sacral priority of the mythic world, the tendency for visual, musical and other forms, instead of logical language. It is maintained that when attempting to reformulate figurative expressions of gods with logical expressions, something stays unmentioned. Figurative images are signs and forms of expression of creatures of sacral worlds; therefore, the metaphorical language of images is a sacral way of communication, a form of cognition of gods and humans. The nuance of the figurative expression articulates the multidimensional mythic content. A conclusion is made that the figurative language of metaphors is a way of expression of mythic or natural world, the sensory form of harmonious relations between world objects, birds and clouds, plants and winds, gods and humans.

ISBN:
9955475137
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24696
Updated:
2020-12-29 21:17:28
Metrics:
Views: 151    Downloads: 36
Export: