Lietuvių apeiginė etnochoreografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių apeiginė etnochoreografija
Alternative Title:
Lithuanian ritual ethnochoreography
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2000.
Pages:
459 p., [8] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įžangos žodis — Įvadas. Objektas. Šaltinių apžvalga. Tyrinėjimų apžvalga. Tyrimo metodika. Tikslas ir uždaviniai. Struktūra ir pagrindinė hipotezė — 1. Apeiginis veiksmas, šokis, žaidimas žmogaus gimimo ir mirties ritualuose. Laidotuvių šokių paplitimas. Krikščionių požiūrio į šokį prie mirusiojo raida. Šokio prasmė mirties apeigose. Atskirų mirties ritualo dalių etnochoreografija. Kai kurių etnochoreografijos motyvų mirties apeigose prasmė. Gimimo ritualo etnochoreografija — 2. Iniciacinės paskirties etnochoreografija. Išbandymas atskyrimo apeigose. Virsmo įveikimas. Naujo statuso patvirtinimas. Vaikinų ir merginų iniciacijų panašumai bei skirtumai. Apeiginis seksualumas ir erotika jaunimo šokiuose bei žaidimuose. Iniciacinių apeigų ryšys su kalendoriumi — 3. Vestuvių etnochoreografija. Martavimo periodas. Įvairių vestuvinių momentų tapatumas. „Pirmasis šokis“. Jaunųjų suvedimas į porą. Gaubtuvės ir martuotuvės. Jaunosios šokdinimas. Marčios dovanų dalijimas. Įvairių vestuvinių veikėjų šokiai. Vestuvių žaidimai. Vestuvių šokiai ir žaidimai be aiškios funkcijos. Pagrindiniai vestuvių etnochoreografijos bruožai ir jų simbolika. Vestuvių ryšys su kalendoriumi — 4. Persirengėliai: jų šokiai, vaidinimai ir kiti veiksmai. Kalendorinės šventės ir periodai. Vestuvės. Krikštynos. Laidotuvės. Pcrsirengėlių tipai. Kaukės ir persirengimo papročio semantika. Persirengėlių tipų elgesio bendrumai ir skirtumai. Choreografinis repertuaras — 5. Žiemos ciklo etnochoreografija. Advento-Kalėdų ir Gavėnios žaidimai. Apeiginiai judesiai, žaidimai ir šokiai Kūčių-Kalėdų laikotarpiu. Apeiginiai judesiai, žaidimai ir šokiai per Užgavėnes— 6. Vasaros ciklo etnochoreografija. Pavasario sutikimas. Ratas vasaros cikle. Piemenų apeigos, žaidimai ir kiti sinkretiški veiksmai. Vestuvinės tematikos apeigos. Kupolių periodas — 7. Darbų pabaigtuvės – tarpinė grandis tarp vasaros ir žiemos ciklų. Šienapjūtė. Rugiapjūtė. Linarūtė. Darbai tarp linarūtės ir linamynio. Linamynis. Kūlimas — 8. Lietuvių apeiginė etnochoreografija ir senoji baltų pasaulėžiūra — Priedai — Šokių, ratelių ir žaidimų pavadinimų rodyklė — Geografinė rodyklė — Literatūros sąrašas — Santrumpos – Summary.
Keywords:
LT
Mirtis / Death; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis knygos objektas - lietuvių apeiginės etnochoreografijos prasmė, forma, paskirtis (funkcija), semantika, ryšys su pasaulėžiūra, paralelės su kitų tautų šokiais, žaidimais bei choreografiniais veiksmais. Etnochoreografija gali būti ne tik apeigų dalis, bet ir apeigos ekvivalentas (šokant, žaidžiant ar atliekant apeiginį veiksmą vyksta tam tikra ceremonija, siekiama maginių tikslų), todėl knygoje tyrimų objektu tapo ir pačios apeigos, ritualai. Knygos tikslas - užpildyti lietuvių apeiginės etnochoreografijos tyrinėjimų spragas ir iškelti kai kurias hipotezes tolesniems tyrinėjimams. Šioje knygoje siekta: pateikti išsamius duomenis apie lietuvių apeiginius šokius, žaidimus ir choreografinius veiksmus, apibūdinti jų apeiginį kontekstą; nustatyti būdingas apeiginės etnochoreografijos formas, struktūrines šio sinkretiško žanro ypatybes; išaiškinti etnochoreografijos funkciją apeigose, atskirose ritualų dalyse, papročiuose ir socialiniame žmonių gyvenime; išskirti tam tikrus prasminius motyvus (simbolius), išaiškinti jų semantiką; nustatyti etnochoreografijos dėsningumus, panašumus ir skirtumus įvairiose apeigose; išaiškinti tokių pačių choreografinių motyvų pasikartojimo įvairiose apeigose priežastis; rekonstruoti apeiginės etnochoreografijos sistemą, nustatyti jos ryšį su pasaulėžiūra.Reikšminiai žodžiai: Etnochoreografija; Apeigos; Ritualas; Apeiginis šokis; Iniciacija; Gimimo ritualas; Mirties ritualas; Kalendorinės šventės; Vestuvių ritualas; Ethnochoreography; Customs; Ritual; Ritual dance; Initiation; Birth ritual; Death ritual; Calendar holidays; Nuptial ritual.

ENThe main object of the book is the meaning, form, purpose (function) and semantics of the Lithuanian ritual ethnic choreography, its relations with worldviews, parallels with dances, games and choreographic actions of other nations. Ethnic choreography is not only a part of rituals. It is an equivalent of a ritual (dances, games or other ritual actions imply certain ceremonies with magical goals); therefore, the book focuses on rites and rituals. The book aims to fill in the gaps in the research of the Lithuanian ritual ethnic choreography and to propose certain hypotheses for further research. This book aims to: submit extensive data about Lithuanian ritual dances, games and choreographic actions, define their ritual context; identify forms of ethnic choreography characteristic of them as well as structural peculiarities of this syncretic genre; identify the function of ethnic choreography in rituals, separate parts of rituals, customs and people’s social life; distinguish certain notional motives (symbols) and their semantics; identify regularities, similarities and differences of ethnic choreography in various rituals; identify causes of the same choreographic motives repeating in various rituals; reconstruct the system of ritual ethnic choreography, identify its relation with the world view.

ISBN:
9986503248
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39803
Updated:
2013-04-29 00:34:15
Metrics:
Views: 199
Export: