Senųjų lietuvių sociokultūrinės mutacijos (nunykimo) bruožai (3)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senųjų lietuvių sociokultūrinės mutacijos (nunykimo) bruožai (3)
Alternative Title:
Features of sociocultural mutation of ancient Lithuanians (3)
In the Journal:
Istorija [History]. 2008, Nr. 71, p. 65-75
Keywords:
LT
Priešistorė; 6 amžius; 13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; 20 amžius; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Senieji tikėjimai / Old religion.
Summary / Abstract:

LTŠioje etnosociologinio bei sociosofinio pobūdžio studijoje autoriaus žvilgsnis koncentruojamas į senųjų lietuvių prigimtinės kultūros (gyvensenos, etoso) nuosmukio bruožus, degradacijos priežastingumą ir pasekmes. Išskirtinis dėmesys skiriamas takoskyros (atskirties) tarp valdančiųjų ir valdomųjų (tarp „aukštosios“ ir „žemosios“ kultūrų) išsiskleidimui, turėjusiam (ir tebeturinčiam) ypač dramatiškas etnokultūrines ir sociopolitines pasekmes etninės lietuvių tautos tęstinumui, taip pat lietuvių politinės nacijos susiformavimui. Atskirais faktais iliustruojama šimtmečius tęsusis tautos drama. Straipsnyje detaliau apžvelgiama „pagoniškoji“ tapatybė, jos aižėjimas ir jos atodūsis krikščionybės rūbe. Drįstama teigti, kad dabartinei katalikų bažnyčiai Lietuvoje trūksta „lietuvybės“, ir dėl to nyksta abi pusės. Dėstomos mintys ir hipotetiniai teiginiai savaime paliečia valstybingumo įtvirtinimo ir jo modernaus pasireiškimo ir integravimosi į ES problematiką, kuri nūdienos lietuviams yra gana skaudi ir aktuali. Pasinaudota hermeneutikos, semiotikos, socialinės bei kultūrinės antropologijos, retrospektyvinio rekonstrukcinio mąstymo ir kitomis koncepcijomis bei metodais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Degradacija; Gamtajausmiškumas; Krikščionybė; Lietuvių nacija; Pagonybė; Prigimtinė kultūra; Religingumo trajektorijos; Senieji lietuviai; Senoji Lietuva; Ancient Lithuanians; Christianity; Degradation; Lithuanian nation; Natural culture; Nature sensitivity; Paganism; Religiosity trajectories.

ENThis sociosophic and ethnosociological study focuses on the dramatic conflict between Christianity and the ethos of ancient Lithuanians. On the basis of theories dealing with social organization, social and cultural anthropology, semiotics and hermeneutics as well as the retrospective-reconstructional method, the author aims to reveal the reasons of this long-lasting conflict and dwells upon the sources of Christian ideology and behaviour which are closely linked up with the urbanized Israelite culture. The ancient Lithuanian religion and mode of life, based on cosmographic world outlook as well as resistance to Christianity, are evaluated from the innovative point of view. The author also presents his own, maybe in a way subjective, insights into the above mentioned problems. These insights are based on the present-day identity of the Lithuanian nation, its integrity and its contribution to the common European home. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19904
Updated:
2018-12-17 12:20:16
Metrics:
Views: 34    Downloads: 2
Export: