"Skalsą beržo lapui!" : (tradiciniai pirties linkėjimai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Skalsą beržo lapui!": (tradiciniai pirties linkėjimai)
Alternative Title:
Traditional greetings used in the bathhouse
In the Journal:
Kalbotyra. 2000, t. 48 (1)- 49 (1), p. 39-48
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas žodiniams (verbaliniams) pirties papročių elementams. Daug paties įvairiausio pobūdžio informacijos apie senųjų pirčių statybą, vidaus įrengimą, jų naudojimą įvairioms reikmėms, bei su tuo susijusius papročius, burtus, liaudies medicinos dalykus, tautosakos elementus randame senuosiuose etnografiniuose aprašuose. Lietuvių kultūroje pabrėžiamas šio pastato senoviškumas bei pagoniškas pirties papročių pobūdis: tai esanti itin negera, nešvari, piktų dvasių lankoma vieta. Tokios pažiūros verčia manyti, kad pirtį dėl jos ypatingos paskirties, ko gero, mažiau saistė krikščioniškoji tradicija. Vadinasi, galima atsargiai spėti, kad senovėje šiai vietai bei su ja susijusiems veiksmams bei posakiams galėjo būti teikiama visai priešinga negu mūsų laikais, gal net ir sakralinė reikšmė. Iš įvairių šaltinių - etnografinių aprašų, įvairių tautosakos tekstų bei gyvosios kalbos4 surinkta daugiau kaip pusantro šimto etiketinių formulių. Minėtosios formulės vartojamos kviečiant žmones į pirtį, prausiantis arba atliekant tam tikras apeigas joje, išeinant iš pirties arba vos tik grįžus į namus. Vadinasi, šiuo atveju turime tris tipiškas eliketines situacijas, kurias atitinka trys kalbos stereotipų grupės: 1) kvietimas į pirtį, 2) sveikinimai bei gero linkėjimai besiprausiantiems, 3) dėkojimas už pirtį jos šeimininkui ar kurentojui. Atskirai minėtinos dar ir apeiginės formulės, susijusios su ypatingomis progomis: jaunamartės arba neseniai pagimdžiusios moters pirmuoju lankymusi kaimo pirtyje, mažo vaiko prausimu, linkint jam sveikatos ir pan.Reikšminiai žodžiai: Mitologinė leksika; Tradiciniai pirties linkėjimai; Mythological vocabulary; Tradiciaonal verbal forms.

ENThe article is dedicated to the verbal elements of the bathhouse traditions. A lot of different information on construction of old bathhouses, their interior equipment and their use for different purposes and the related traditions, rituals, aspects of folk medicine and folklore elements can be found in old ethnographical descriptions. In the Lithuanian culture the oldness of bathhouses and the pagan character of the bathhouse traditions and rituals is emphasized: a bathhouse is an especially bad and unclean place, visited by evil spirits. Such views give reasons to believe that the Christian tradition less restricted the bathhouse due to its special purpose. Therefore one can speculate that in the old times a meaning, contrary to that, usual in our times, even a sacral significance could have been attributed to the place and the related actions and sayings. The different sources, i. e. ethnographic descriptions, different folklore texts and the live language provided more than a hundred and a half formulas. The said formulas are used when inviting people to the bathhouse, when bathing or when performing certain rituals in the bathhouse, when leaving the bathhouse or when returning home. In this case we have three typical situations, corresponding to three groups of language stereotypes: 1) invitation to the bathhouse, 2) greetings and wishing well to the bathing persons, 3) expressing gratitude to the host of the bathhouse. In addition, certain ritual formulas, related with special occasions could be mentioned: the first bath by the bride or a woman, who has recently given birth in the rural bathhouse, bathing a small child and wishing him health, etc.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15023
Updated:
2018-12-20 22:51:45
Metrics:
Views: 164    Downloads: 17
Export: