Mažosios Lietuvos žvejų dainos : sandaros, turinio ir poetikos ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos žvejų dainos: sandaros, turinio ir poetikos ypatumai
Alternative Title:
Fisherman's songs of Lithuanian minor: peculiarities of structure, content and poetics
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003.
Pages:
239 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Šaltinių ir tyrinėjimų apžvalga — Žvejų dainų sandaros ypatumai — Mažosios Lietuvos žvejų dainų sandara — Latvių žvejų dainų sandara: Ketureiliai; Ilgesnės dainos — Latviškieji skoliniai Mažosios Lietuvos žvejų dainose — Žvejų dainų turinio ir poetikos ypatumai — Vandens telkinių pavadinimai žvejų dainose: Bendriniai vandens telkinių pavadinimai žvejų dainose; Hidronimai žvejų dainose; Dunojus žvejų dainose — Toponimai žvejų dainose: Prūsijos miestų pavadinimai Mažosios Lietuvos žvejų dainose; Žvejų gyvenvietės Mažosios Lietuvos dainose — Laivas žvejų dainose; Laivo statymo technologija, laikas, vieta; Laivo spalva; Plaukimo laivu leksikos ypatybės; Laivo statymo / dirbdinimo / kūrimo ir plaukimo laivu simbolika — Dievai ir deivės žvejų dainose: Dievai ir deivės Mažosios Lietuvos žvejų dainose; Dievai ir deivės latvių žvejų dainose — Mergaitė žvejų dainose — Išvados — Santrumpos — Literatūra — Mažosios Lietuvos žvejų dainų sąvadas — Fishermen's songs of Lithuanian minor.
Keywords:
LT
Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje monografijoje visapusiškai nagrinėjamos Mažosios Lietuvos žvejų dainos. Jomis darbe laikomos ne specifinę žvejybos veiklą lydėjusios dainos, bet visos regiono dainos, skirtingų žanrų ir tipų. Darbe supažindinama su informacijos apie šias dainas pateikiančiais šaltiniais, ankstesniais šių dainų tyrinėjimais. Analizuojama Mažosios Lietuvos žvejų dainų sandara, ji lyginama su latvių žvejų dainų sandara, aptariami latviškieji skoliniai Mažosios Lietuvos žvejų dainose. Daroma išvada, kad šio regiono (kaip ir kitų regionų) žvejų dainos yra mozaikiškos – tai yra sujungtos iš atskirų prasminių dalių – kompozicinių fragmentų, kurių kiekvienas reiškia užbaigtą mintį. Darbe taip pat analizuojami žvejų dainų turinio ir poetikos ypatumai (dainose minimi hidronimai, toponimai, laivo, jo statymo, plaukimo laivu vaizdiniai, mergaitės vaizdinys, dainose minimi dievai ir deivės). Autorius mano, kad Mažosios Lietuvos ir Latvijos žvejų dainų sandaros, turinio ir poetikos sąsajos leidžia įžvelgti jei ne bendrabaltiškus, tai bent jau „bendražvejiškus“ lietuvių ir latvių žvejų dainų bruožus. Daroma išvada, kad tokius panašumus galėjo nulemti gyvenamosios aplinkos ir darbo pobūdžio panašumas. Knygos gale pateikiamas Mažosios Lietuvos žvejų dainų sąvadas. Jame visos Mažojoje Lietuvoje paplitusios ir užrašytos dainos suskirstytos į tris grupes: 1) dainas užrašytas tik Mažojoje Lietuvoje, 2) dainas, užrašytas Mažojoje Lietuvoje ir kaimyniniuose regionuose bei 3) dainas, paplitusias bei užrašytas visoje Lietuvos teritorijoje (tačiau, autoriaus manymu, kilusias iš pamario krašto).Reikšminiai žodžiai: Latviai; Lietuviai; Mažoji Lietuva; Pasaulėžiūra; Poetika; Realijos; Sandara; Sandara, turinys; Ypatumai; Žvejų dainos; Composition; Content; Fishermen songs; Fishers songs; Latvians; Lithuanians; Minority Lithuania; Peculiarity; Poetical images; Poetics; Realia; Structure; World-view.

ENThe monograph comprehensively investigates fishermen’s songs of Lithuania Minor. The study includes all songs of the region, belonging to different genres and types, rather than limiting to the songs related to the specific fishing activities. The study provides the sources of information about these songs as well as previous research of these songs. It analyses the composition of fishermen’s songs of Lithuania Minor and compares it with the composition of Latvian fishermen’s songs; discusses Latvian borrowings in fishermen’s songs of Lithuania Minor. The author draws a conclusion that the fishermen’s songs of this region (like in other regions) are mosaic – they are combined from separate notional parts – compositional fragments, each of which implies a complete thought. The study also analyses the peculiarities of the content and poetics of fishermen’s songs (hydronyms, toponyms, the images of a ship, its building and sailing, the image of a girl, gods and goddesses mentioned in the songs). The author considers that the links between the composition, content and poetics of fishermen’s songs of Lithuania Minor and Latvia show if not common-Baltic but at least common-fishing features of Lithuanian and Latvian fishermen’s songs. These similarities could have been determined by a similar living environment and the nature of work. A compendium of fishermen’s songs of Lithuania Minor is given at the end of the book. It classifies all songs that were popular and written down in Lithuania Minor into three groups: 1) songs written down only in Lithuania Minor; 2) songs written down in Lithuania Minor and neighbouring regions; and 3) songs that were popular and written down all across Lithuania (however, having originated from the seaside region, according to the author).

ISBN:
9955456868
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31418
Updated:
2021-02-10 19:46:13
Metrics:
Views: 135    Downloads: 1
Export: