Teonimų, minimų "Sūduvių knygelėje", etimologinė analizė - dievybių funkcijos, hierarchija: Bardoayts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teonimų, minimų "Sūduvių knygelėje", etimologinė analizė - dievybių funkcijos, hierarchija: Bardoayts/Gardoayts/Perdoyts
Alternative Title:
Etymological analysis of the names of the deities mentioned in "Yatvigian book" - functions of the deity, hierarchical position: Bardoayts/Gardoayts/Perdoyts
In the Journal:
Res humanitariae. 2008, t. 4, p. 79-106
Summary / Abstract:

LTPrūsų dievybės vardas Bardoayts ir jo variantai Gardoayts, Perdoyts yra minimi pagrindiniuose vakarų baltų religijos šaltiniuose („Sūduvių knygelėje" bei „Prūsijos Pamedės ir Sembos vyskupų sinodo nutarimuose"). Sių vardų įvairovė atsiskleidžia ir vėlesniuose skirtingų laikotarpių Prūsijos kultūrą aprašiusių autorių veikaluose. Deja, iki šiol nesutariama ne tik dėl vardo kilmės, bet ir dėl dievybės, su kuria jis sietinas, nustatymo, o ligšioliniai mėginimai paaiškinti dievybės vietą vakarų baltų panteone negali būti vertinami kaip visiškai patikimi. Siame straipsnyje teonimas Bardoayts ir jo variantai Gardoayts, Perdoyts nagrinėjami kaip endocentriniai dūriniai, siekiant nustatyti dievybės vardo (epitetinės kilmės) ir jai priskiriamų funkcijų sąsajas. Daugiausia dėmesio skiriama pagrindinių šaltinių pateikiamai informacijai, suponuojančiai uranistinės dievybės epitetinės kilmės vardo rekonstrukciją, paremtą „Sūduvių knygelėje" nurodomų dievo funkcijų ir jam atliekamų apeigų analize. [Iš leidinio]

ENThe name of the Prussian deity Bardoayts and its variants Gardoayts, Perdoyts are mentioned in the main sources of the religion of the Western Baltic (Der vnglaubigen Sudauen ihrer bockheiligung mit sambt andern Ceremonien, so sie tzu brauchen gepflegeth; Episcoporum Prussie Pomesaniensis atque Sambiensis constitu-tiones synodales). Modification of these names is also reflected in the late works of the Prussian culture of the different periods of time. Unfortunately, till now both there is no consensus concerning etymology of the name and a deity with which it could be related. Former attempts to explain a place of the deity in the Western Baltic pantheon were not crowned with success. In this article the name of the deity Bardoayts and its variants Gardoayts, Perdoyts are analyzed as governing compounds, with a view of an establishment of connection between the name of the deity and its functions. The attention concentrates on the information of the main sources, being based on which it is possible to reconstruct a celestial deity which name is regarded as an epithet. This conclusion is made, being based on the functions and the ceremonies of the deity described in "Yatvigian book". [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20502
Updated:
2019-11-09 18:48:14
Metrics:
Views: 45    Downloads: 10
Export: