Lietuvių mitologijos studijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių mitologijos studijos
Alternative Title:
Studies of Lithuanian Mythology
Editors:
Nastopka, Kęstutis, sud [com]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2005.
Pages:
750 p
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Mitologija / Mythology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje perspausdinamos Greimo mitologinės studijos Apie dievus ir žmones (1979) ir Tautos atminties beieškant (1990), pasakų ciklo apie bebaimį herojų semiotinė analizė (1970), rankraštyje likęs Vilniaus įkūrimo mito tyrinėjimas, studija Apie Nykštuką ir Grigo ratus, medžiaga lietuvių mitologijos žodynui. Iš rankraščio atkurti mitinės Palemono giminės genealogijos tyrinėjimo fragmentai. Spausdinami tekstai priartinti prie dabartinės lietuvių kalbos normų, bet išsaugoti ir kai kurie Greimo kalbinės raiškos ypatumai. Pateikti bibliografiniai bei dalykiniai tekstų komentarai. Patikslinti ankstesnieji Greimo straipsnių, parašytų prancūzų kalba, vertimai, iš naujo iš anglų kalbos išverstas straipsnis „Etimologinės pastabos dėl kelių Mannhardto teonimų“ ir Greimo pokalbis su prancūzų etnologais „Mito balsai Lietuvoje“. Baigiamajame knygos sudarytojo straipsnyje aptariama Greimo mitologinių studijų metodologija, jų sąsajos su semiotine reikšmės teorija ir su kitų mitologų darbais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mitologija; Tautosaka; Kultūra; Mythology; Culture.

ENThe book republishes Greimas’ mythological studies Of Gods and Men (1979) and the semiotic analysis of In Search of National Memory (1990), the cycle of fairy-tales on fearless hero, study of a myth of Vilnius foundation, left in the chronicle, study About a Dwarf and the Wheels of Grigas, material for the dictionary of Lithuanian mythology. The chronicle allowed restoring the fragments of genealogical research of the mythical Palemonas family. The published texts were brought closer to the norms of the standard Lithuanian language, however, preserving also some peculiarities of linguistic expression of Greimas. The book gives bibliographic and constructive comments as regards the texts, specifies earlier translations of Greimas’ works, written in the French language, and introduces the article “Etymological Notes on Some Theonyms in Mannhardt”, retranslated from the English language, and Greimas’ conversation with the French ethnologists “Voices of a Myth in Lithuania”. The final article discusses the methodology of Greimas’ mythological studies, their relations with the semiotic theory of meaning and the works of other mythologists.

ISBN:
9955584785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7414
Updated:
2019-03-21 18:37:16
Metrics:
Views: 218    Downloads: 53
Export: