Teonimų, minimų "Sūduvių knygelėje", etimologinė analizė - dievybių funkcijos, hierarchija : puschayts, puschkayts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teonimų, minimų "Sūduvių knygelėje", etimologinė analizė - dievybių funkcijos, hierarchija: puschayts, puschkayts
Alternative Title:
Etymlogical analysis of the names of the deities mentioned in "Yatvigian book" - functions of the deity, hierarchical position: puschayts, puschkayts
In the Journal:
Res humanitariae. 2008, t. 3, p. 49-74
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teonimas Puschayts, Puschkayts pirmą kartą nagrinėjamas kaip vakarų baltų kalbų leksinis reliktas. Iki šiol parašyta net keletas teonimo Puschayts, Puschkayts kilmės aiškinimų, kurie paremiami arba šio dievo gyvenamosios vietos lokalizacija, arba atliekamomis funkcijomis. Vis dėlto visi mėginimai paaiškinti teonimo kilmę ir dievybės vietą vakarų baltų dievybių hierarchijoje negali būti vertinami kaip visiškai patikimi. Pagrindinis šių hipotezių trūkumas – vakarų baltų dievybės vardo analizė grindžiama ne vakarų baltų kalbų leksiniais atitikmenimis, bet aprioriniais rytų baltų fonetiniais homonimais. Straipsnyje siekiama atlikti grafeminę skirtingų perrašų dievybės vardo analizę; nustatyti galimus fonetinius vardo kitimus, nulėmusius skirtingų grafinių vardažodžio variantų atsiradimą; nustatyti vakarų baltų leksinius pavyzdžius, galėjusius būti nagrinėjamos dievybės vardo atsiradimo pamatu; išryškinti vardažodžio semantemų ir dievui priskiriamų funkcijų sąsajas. Atliktas tyrimas rodo, kad galimi du dievybės Puschaitis vardo kilmės aiškinimo būdai: pirmuoju, tai „ganyklinis, ganiavinis = ganyklų dievas”; antruoju – „sušildantis ganyklą (žemę) = suteikiantis žemei gyvybę”. Remiantis nauja etimologija, dievas Puschaitis priskirtinas vakarų baltų dievybėms. Dievybės funkcijų kitimas nulemtas baltų žemdirbystės tipų kaitos – *„įdirbtos žemės dievas” ilgainiui virto *„nedirbamos žemės (dykros) = pievų dievu”. Gali būti, kad kintant dievo funkcijoms atsirado naujas vardas jam apibūdinti.Reikšminiai žodžiai: Chtoniškosios ir uranistinės dievybės; Lydiminė žemdirbystė; Pūdyminė žemdirbystė; Semantema; Teonimas; Arable farming; Earthly and celestial deities; Fallow farming; Fallow husbandry; Semanteme; Theonim.

ENThe Yatvigian name of the deity puschayts, puschkayts... was already analyzed by many authors - some interpretations of this name which are based either on localization of a residence or on functions of the deity till now are written. All former attempts to explain an origin of the name of the deity and a hierarchical position between other Western Baltic gods cannot be interpreted as authentic. The basic lack of the former hypotheses - the analysis of the name is based not on a lexical material of the Western Baltic, but aprioristic phonetic Eastern Baltic homonyms. In this article for the first time the name of the deity Fuschayts, Fuschkayts... is analyzed as the Western Baltic lexical relict - semantic conformity of the name of the deity to his functions is drawn only after the formal linguistic analysis. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20487
Updated:
2018-12-17 12:21:03
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: