Alkai: baltų šventviečių studija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alkai: baltų šventviečių studija
Alternative Title:
Alkai: research in to Baltic sacred places
Publication Data:
Vilnius : "Diemedžio" leidykla, 2003.
Pages:
319 p
Notes:
Bibliografija ir vietovardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Terminai ir sąvokos; Darbo šaltiniai; Tyrinėjimų apžvalga — Alka, alkas (bendrosios reikšmės): Kalbotyros duomenys; Istorijos duomenys; Folkloristikos duomenys; Archeologijos duomenys — Paminklų klasifikacija: Kalnai; Laukai; Girios, miškeliai; Akmenys; Vandenys; Daubos; Olos — Šventviečių tarpusavio ryšiai — Šventviečių statusas — Šventvietės ir mirusiųjų kultas — Šventviečių tradicijos (chronologija ir geografija) — Išvados — Lietuvoje tyrinėtos baltų šventvietės — Šaltiniai ir literatūra — Santrumpos — Summary. The Alkai: research in to Baltic sacred places — Резюме. Алкай: исследования балтских священных мест — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Senieji tikėjimai / Old religion.
Other Editions:
Studies into the Balts’ sacred places / Vykintas Vaitkevičius. Oxford, England : British Archaeological Reports, 2004 ii, 124 p. BAR International series, 1228
Summary / Abstract:

LTSenosios šventvietės yra tiesiogiai susijusios su baltų ir lietuvių religijos samprata, jos geneze bei raida. Didelė dalis sakralųjį – šventvietės – statusą turinčių objektų yra gamtinės prigimties, o apeigos prie jų dažnai nepalikdavo materialių pėdsakų. Sulig oficialiu Lietuvos krikštu XIV a. pabaigoje senąsias šventvietes imta naikinti arba jų gyvavimą įprasminti krikščioniškai. XIX−XX a. užfiksuota tik maža šios rūšies paminklų dalis. Daugeliu atvejų apie šias šventvietes bylojo jau vien sakralūs (arba antisakralūs) vietovardžiai, atitinkami padavimai bei tikėjimai ir tik retais atvejais specifinė objekto išvaizda, ten aptinkami radiniai, epizodiškai vykstančios žmonių apeigos ar religinės šventės. Monografijos tikslas − išanalizuoti įvairiaplanę mokslinę informaciją, suklasifikuoti senąsias Lietuvos šventvietes pagal rūšis, išskirti pagrindinius jų tipus ir grupes, taip pat panagrinėti religinį bei istorinį šventviečių kontekstus. Į senąsias šventvietes darbe žvelgiama sisteminiu aspektu: jos nagrinėjamos tipologiškai, taikant kompleksinius archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbotyros, folkloristikos mokslų metodus ir paminklų kartografinę analizę, kurios rezultatai palyginami su kitų baltų bei jų kaimynų slavų, germanų, finougrų duomenimis. Darbe nagrinėjamų arba paminėtų šventviečių suvestinė pateikiama vietovardžių rodyklėje knygos pabaigoje. Daugelis jų yra kartografuotos žemėlapiuose.Reikšminiai žodžiai: Alkai; Ikikrikščioniškas laikotarpis; Tyrimai; Šventavietės; Alkai; Lithuania; Pre-Christian period; Researches; Sacred places.

ENA sacred place is something more than just a hill or a stone. Usually sacred places have their names and are enwrapped in unheard-of legends and beliefs. There are still believers that these places may bring happiness and health. Sacred places immortalize a contact between Nature and Culture, History of Gods and People. Therefore, sacred places should be regarded as one of the most wonderful realia of Lithuania. This book based on the doctorate defended at the Lithuanian Institute of History in 2000 is dedicated for those who are eager to learn more about sacred places.

ISBN:
9986231132
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31654
Updated:
2021-02-11 21:55:08
Metrics:
Views: 310    Downloads: 92
Export: