Lyginamoji mitologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyginamoji mitologija
Authors:
Editors:
Būgienė, Lina, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2001].
Pages:
303 p
Series:
Atviros Lietuvos knyga
Notes:
Versta iš: Comparative mythology. Bibliografija prie skyrių ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Mitų tyrinėjimas — Senovės Artimųjų Rytų kosmogoniniai mitai — „Indoeuropiečių“ ir „indoiranėnų“ sampratos — Indų vedos — Indų epai — Senovės Iranas — Irano epas — Senovės Graikija — Senovės Roma — Keltų mitai — Germanų mitai — Baltų ir slavų mitai — Dievas ir karys — Karalius ir mergelė — Žirgas ir valdovas — Ugnis vandenyje — Dvynys ir brolis — Rodyklė.
Keywords:
LT
Indija (India); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
Reviews:
Recenzija leidinyje Kultūros barai. 2002, Nr. 3, p. 88-89
Summary / Abstract:

LTŠi knyga yra ne tiek mokslo veikalas, kiek lyginamosios mitologijos paskaitų kurso sąvadas. Veikalas pagrįstas nuostata, kad praeities mitų tyrinėjimas yra istorinis mokslas, besiremiantis rašytiniais šaltiniais, tuo tarpu šiuolaikinius mitus tyrinėti reikėtų antropologijos metodais. Mitologiniu atžvilgiu skirtingas tradicijas lyginti galima nevienodu lygiu jas abstrahuojant ir apibendrinant. Knygos įvade aptariamos teorinės mitų tyrinėjimo prielaidos. Pirmoje dalyje atidžiau žvelgiama į mitologijos istoriją ir dabartinę jos būklę. Pateikiama istorinės ir lyginamosios mitologijos, daugiausia dėmesio skiriančios senųjų indoeuropiečių kalbų grupių ir su jomis susijusių kultūrų studijoms, raida. Lyginamosios mitologijos metodais analizuojami senovės Artimųjų Rytų kosmologiniai mitai, aptariamos diachroniniams mitų tyrimams svarbios „indoeuropiečių“ ir „indoiranėnų“ sąvokos. Antroje knygos dalyje tyrinėjama senovės indų tradicija, vedų panteonas, klasikinės Indijos epai. Ieškoma indiškųjų dievybių atitikmenų Irane, tyrinėjami indoiranėnų dievai, mito ir istorijos tarpusavio sąveikos Irano kultūroje. Lyginamuoju aspektus nagrinėjamas graikų mitų lobynas, atimant iš jo privilegijuotą padėtį. Gvildenami romėnų mitai, pasižymintys savitu simbolizmu, smarkiai besiskiriančiu nuo abstraktaus graikų humanizmo. Rekonstruojami senieji keltų, germanų, baltų ir slavų mitai. Nors tikrųjų baltų mitų beveik nėra išlikę, vis dėlto atkuriamas šioks toks vaizdas apie jų dievus ir kultus. Trečioje dalyje tyrinėjamos senovės mitus jungiančios mitinės formulės ir temos.Reikšminiai žodžiai: Indoeuropiečiai; Lyginamoji mitologija; Mitas; Mitologija; Ritualas; Comparative mythology; Indo-Europeans; Myth; Mythology; Myths; Rituals.

ENThis book is not merely a scientific work. It is more a digest of lectures on the comparative mythology. The book is based on the provisions that the research of myths of the past is a historical science based on written sources, whereas contemporary myths should be studies by applying anthropological methods. From the mythological point of view, various traditions can be compared by abstracting and generalising them. The introduction of the book discusses preconditions for the research of myths. The first part deals with the history of mythology and its present state. It presents the development of historical and comparative mythology which pays the major attention to the studies of groups of the old Indo-European languages and related cultures. By using methods of comparative mythology, cosmologic myths of the ancient Middle East are analysed, and concepts of “Indo-Europeans” and “Indo-Iranians”, which are important for the diachronic research of myths, are discussed. The second part of the analyses the ancient Indian tradition and the stages of the classical India. The author tries to identify Iranian equivalents to Indian deities and analyses Indo-Iranian deities as well as the interaction of the myth and history in the culture of Iran. By means of comparative research, the thesaurus of Greek myths is analysed. Roman myths with their peculiar symbolism, which greatly differ from the abstract Greek humanism, are analysed. Ancient Celtic, Germanic, Baltic and Slavic myths are reconstructed. Although, there are very few authentic Baltic myths, a certain picture about their deities and cults is presented. The third part analyses mythical formulas and themes uniting ancient myths.

ISBN:
9986513987
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24629
Updated:
2020-12-29 21:15:06
Metrics:
Views: 147
Export: