Прусс. Curche: этимология теонима, функции божества; проблематика установления культовых соответствий на почве обрядовой традиции восточно- балтийских, славянских и других индоевропейских народов

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Прусс. Curche: этимология теонима, функции божества; проблематика установления культовых соответствий на почве обрядовой традиции восточно- балтийских, славянских и других индоевропейских народов
Alternative Title:
Pr. Curche: etymology of the theonym, functions of the deity; problematics concerning the establishment of cult conformity of the Eastern Baltic, Slavic and other IE tribes' ceremonial tradition
In the Journal:
Studia mythologica Slavica. 2009, 12, p. 249-320
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant prūsų teonimą Kurka – Curche – ir šios dievybės kultą pirmiausia turi būti remiamasi dviem šaltiniais: 1) Christburgo taikos sutartimi (1249 m.) ir 2) Pabaltijo finų leksikos skoliniais – kurko, kurki. Simono Grunau ir Mato Pretorijaus bei kitų autorių veikaluose dievybės funkcijos ir garbinimas tėra autorių vaizduotės produktas, neturintis nieko bendra su tikrove. Prūsų Curche (Kurkë) yra germanizuota prūsų Kurkas (Kurkus) forma (stambiųjų galvijų dievas, t.y. tas, kurio žinioje galvijai; vakarų baltų *kurvas – jautis, bulius, *karvä – karvė). Lyginamosios mitologinės analizės metodais gautais duomenimis, kurie apibūdina rytų baltų, slavų ir kitų indoeuropiečių tautų apeiginę tradiciją, apibrėžiama tokia dievybės funkcijų kaita: 1) Vaisingumo simbolis – jautis <–> karvių bandos šeimininkas (klajoklinio gyvenimo būdo laikotarpis); 2) derlingumo dievybė <–> derliaus <–> ariamasis galvijas (žemdirbystės laikotarpis). Dievybės kulto esmę lėmė Mėnulio ciklo apeigų sistemos reliktai, kurių šaknys siekė indoeuropiečių tautų bendros praeities laikus.Reikšminiai žodžiai: Dievybė; Churche; Mitologija; Religija; Teonimas; Deity; Churche; Mythology; Religion; Theonym; Indoeuropiečiai; Vakarų baltai; Slavai; Dievybės; Apeigos; Eastern Balts; Slavs; Deity; Ceremonial tradition.

ENThe article presents a review of the mention of the Prussian deity Curche in the historical sources and the latest compositions on the Baltic [and not only] mythology and religion; a textual analysis of a fragment of the most ancient source Friedensvertrag zwischen dem deutschen Orden und den abgefallenen Preussen in Pomesanien, Warmien und Natangen, geschlossen unter vertnittelung des päpstlichen Nuntius und Assistenz des Bischofs von Culm (1249), in which the name of the god is mentioned, and also the genesis of interpretations of the latest period; a digest of etymological researches in to the theonym; a new hypothesis about the functions of the god and origin of its name, based on the graphic, linguistic, cultural-typological researches of cult and ritual conformity of the Eastern Baltic, Slavic and other IE tribes. [From the publication]

ISSN:
1408-6271
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21300
Updated:
2020-10-18 18:00:35
Metrics:
Views: 36    Downloads: 10
Export: