The Importance of pedagogues' ethic competences to the pupils' socialization at school

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Importance of pedagogues' ethic competences to the pupils' socialization at school
In the Journal:
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokiniai / School students; Pedagogai / Pedagogues; Socializacija / Socialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama pedagogo etinių kompetencijų svarba mokinių pozityviai socializacijai mokykloje. Teorinėje dalyje apžvelgiama pedagogo etinių kompetencijų samprata ir kriterijai, giliau analizuojant tris aspektus: 1) mokymą kaip profesinę veiklą, 2) mokymo proceso planavimą vertybių atžvilgiu, 3) pedagogo profesinės etikos principų taikymą mokymo procese. Straipsnio empirinėje dalyje atskleidžiama: 1) etinių vertybių pasiskirstymas pagal jų svarbą mokinių socializacijai mokykloje ir pagal jų reikalavimus pedagogo etinėms kompetencijoms; 2) ryšiai tarp pedagogo elgesio kultūros ir socialinių įgūdžių pagal jų svarbą mokiniams; 3) pedagogų nuomonė apie ryšius tarp etikos ir socializacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pedagogo etika; Mokinių socializacija; Socialinis ugdymas; Pedagogue's ethic; Pupils' socialization; Social education.

ENThe article deals with the importance of pedagogue’s ethic competences to the pupils’ positive socialization at school. The theoretic part presents the conception and criteria of pedagogue’s ethic competences, specifying the following three aspects requiring deeper discussion: 1) training as professional activity; 2) planning of the training process in the aspect of values; 3) application of pedagogue’s professional ethic principles in the training process. The empiric part of the article reveals the following: 1) distribution of ethic values by their importance to the pupils’ socialization at school and their requirements to pedagogue’s ethic competences; 2) links between pedagogue’s behavior culture and social skills by their importance to pupils; 3) opinion of pedagogues on the links between ethic and socialization. [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9491
Updated:
2022-11-06 14:27:00
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: