Pradinių klasių moksleivių mokymosi motyvacija, psichologinė savijauta ir mokyklinis nerimastingumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių moksleivių mokymosi motyvacija, psichologinė savijauta ir mokyklinis nerimastingumas
Alternative Title:
Learning motivation, school anxiety and well-being in middle childhood
In the Journal:
Psichologija. 2001, t. 23, p. 37-49
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Pradinis ugdymas / Primary education; Psichikos sveikata / Mental health; Psichologija / Psychology; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo tikslas – patikrinti mokymosi motyvacijos tyrimo metodikos tinkamumą jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams, išnagrinėti jaunesniųjų moksleivių mokymosi motyvacijos, psichologinės savijautos mokykloje ir mokyklinio nerimo ryšį. Tyrime dalyvavo 681 Vilniaus ir Klaipėdos miestų trečių ketvirtų klasių moksleivis (421 – trečios, 260 – ketvirtos klasės, 355 mergaitės, 326 berniukai). Tyrimas buvo atliekamas su visa klase per pamoką. Mokymosi motyvacija tirta taikant Zambacevičienės ir Janulytės (1998) mokymosi motyvacijos anketą. Mokyklinis nerimastingumas buvo tiriamas taikant Sarason, Feld, Levis mokyklinio nerimastingumo klausimyną, R. Augio (1984) pritaikytą Lietu vos populiacijai. Psichologinė savijauta mokykloje buvo tiriama taikant semantinio diferencialo skalę (parengta Beresnevičienės, 1995), pritaikyta tiriamųjų amžiui. Gauti rezultatai parodė, kad mokymosi motyvacijos tyrimo metodiką turi stiprią vidinę konsistenciją, t. y. aukštą konstrukcinį bei kriterinį (išorinį) validumą, ir yra patikima. Nustatyta, kad jaunesnių jų moksleivių mokymosi motyvacija nėra vienalytė, joje galima išskirti skirtingus mokymosi motyvus socialinio pripažinimo, neigiamos stimuliacijos ir vidinį mokymosi motyvą. Rezultatai parodė, kad vidinis mokymosi motyvas yra teigiamai susijęs su psichologinės savijautos mokykloje parametrais „patinka“, „malonu“, „įdomu“ ir „naudinga“ mokytis mokykloje bei mokykliniu nerimastingumu. Psichologinė savijauta mokykloje turi neigiamą ryšį su mokykliniu nerimastingumu pagal parametrus „lengva „ ir „sekasi“ mokytis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunesnysis mokyklinis amžius; Mokyklinis nerimastingumas; Mokymosi motyvacija; Pradinė mokykla, mokymosi motyvacija, psichologinė savijauta; Psichologinė savijauta; Learning motivation; Middle childhood; Primary school, learning motivattion, psychological well being; School anxiety; School anxiety and well-being; Well-being.

ENThis article deals with problem of learning motivation, school anxiety and well-being in middle childhood. The aim of investigation was to analyse inner consistency of Learning Motivation Scale, structure of learning motivation of primary school children and it's interrelations with school anxiety and well-being. Learning Motivation Scale (Zambacevičienė, Janulytė, 1998), Semantic Differential Type Scale for well-being in school (Beresnevičienė, 1995) and Test Anxiety Scale for children (Sarason, Feld, Levis, 1960, by Augis, 1984) were used as evaluational tools. 681 children from third and fourth grade (355 girls, 326 boys) were investigated by these methods. The results showed the strong inner consistency of Learning Motivation Scale (Cronbach alpha 0,79). Rest retest showed rather strong internal reliability of the scale (r=0,71). Got data showed that structure of learning motivation of primary school children consisted from motives of social recognition, negative stimulation and inner motive. It was found that learning motivation had positive connection with well-being in school by parameters "likable", "pleasant", "interesting", "useful". Learning motivation was positively connected with school anxiety as well. School anxiety of primary school children had negative correlation with their well-being by the parameters "easy to learn" and "going well to learn". [From the publication]

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36038
Updated:
2018-12-17 10:54:49
Metrics:
Views: 43    Downloads: 11
Export: