Pedagogų ir tėvų nuostatų etnomuzikai svarba ikimokyklinio amžiaus vaiko doroviniam ugdymui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų ir tėvų nuostatų etnomuzikai svarba ikimokyklinio amžiaus vaiko doroviniam ugdymui
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 70, p. 81-86
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama pedagogų ir tėvų nuostatų etnomuzikai svarba ikimokyklinio amžiaus vaiko doriniam ugdymui. Apžvelgiamas žymiausių ankstesnės ir dabartinės kartos Lietuvos pedagogų, etnomuzikologų požiūris į dorinį ugdymą, glaudžiai susijusi su estetiniu lavinimu, aptariamas pedagogų ir tėvų vaidmuo, jų turimų vertybių svarba doroviškai ugdant vaiką, parodomas etnomuzikos poveikis vaiko asmenybei. Remiantis tyrimo duomenimis pateikiamos pedagogų ir tėvų nuostatos etnomuzikai, turinčiai neabejotinos reikšmės vaiko doriniam ugdymui. Dorinis ugdymas Lietuvos edukologijoje laikytinas vienu iš integralaus ugdymo uždavinių ir išskiriamas kaip prioritetinė ugdymo kryptis. Etnomuzika, veikdama vaiko emocijas, estetinę sferą, sužadina gilius išgyvenimus ir formuoja vaiko dorinį elgesį. Įvertinant pedagogų ir tėvų nuostatas etnomuzikai galima teigti, kad dorinis ugdymas efektyvesnis tose šeimose, kuriose pirmenybė teikiama etnomuzikai ir klasikinei muzikai, liaudies dainomis, grojimo tradicijomis, šeima yra atvira bendruomenės kultūriniam gyvenimui. Pedagogų teigiamos nuostatos etnomuzikai, gebėjimas perduoti etnomuzikoje slypinčias dvasines vertybes, turtinga darželio grupės muzikinė aplinka sudaro sąlygas vaiko dorinio ugdymo plėtrai ir skatina vaiko dvasingumą.Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinis amžius; Dorinis udgymas; Etnomuzika; Educators and parents attitudes; Ethnic music; Pre-school education.

ENThe article analyses the importance of educator and parent attitudes towards ethnic music for moral education of pre-school age children. On the basis of older and present generation Lithuanian educators. And ethnomusicologists. research, the importance of moral education for contemporary children is set forth as a priority education sphere. The article also discloses links between moral and aesthetic education and discusses the role of the family and educators in the process of moral education of pre-school age children. On the basis of the data acquired from the research, the article presents parent and teacher attitudes towards ethnic music having obvious significance for moral education of children. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8041
Updated:
2018-12-20 23:01:12
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: