Mokytojo profesijos Įprasminimas kaip profesionalumo tobulinimo gairė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojo profesijos Įprasminimas kaip profesionalumo tobulinimo gairė
Alternative Title:
Problem of giving sense to the teachers profession is a point of reference to professional skill development
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 18-33
Summary / Abstract:

LTŠvietimo reformos sėkmei svarbu suprasti mokytojo problemas, jo lūkesčius, pagarba jam ir mokslinė pagalba, įprasminant pedagogo profesiją. Lietuvoje į tai nėra kreipiama pakankamai dėmesio. Straipsnyje keliama mokytojo profesijos įprasminimo problema. Siekta aptarti mokytojo profesijos įprasminimo sampratą filosofiniu, psichologiniu ir pedagoginiu požiūriu, vertybių reikšmę mokytojo profesijos įprasminimui bei pateikti profesijos įprasminimo struktūrinį modelį. Išvados yra grindžiamos išsamia filosofine, psichologine bei pedagogine analize. Nurodoma, kad mokytojo profesijos įprasminimas - aktyvus, kūrybinis savitranscendentinių vertybių realizavimo procesas, pasireiškiantis mokytojo sąmoningu apsisprendimu ir nuolatinėmis pastangomis suteikti kompetentingą pagalbą ugdytiniams perimti vertybes, kurios įprasmintų jų būtį. Taip pat atskleidžiama, kaip jis pasireiškia. Išskiriami pagrindiniai mokytojo profesijos įprasminimo komponentai. Nurodomos svarbiausios, giluminius asmenybės klodus siekiančios ir profesijos įprasminimo kitimą skatinančios mokytojo profesijos įprasminimo prielaidos. Įprasminančių savo profesiją mokytojų bendrųjų vertybių sistemos pagrindą sudaro humanistinės (kitų gerovės siekimas ir asmeninis tobulėjimas) ir tikėjimo vertybės (Dievo ir artimo meilė). Profesinis mokytojo tobulinimasis yra priemonė pasiekti aukštesnį profesionalumą ir patirti pasitenkinimą profesine veikla bei įprasminti mokytojo profesiją.

ENFor the successful educational reform it is important to have an attentive ear to the teachers problems, their expectations, to respect them as well as give scientific assistance for mating their profession meaningful. We felt absence of the works, analyzing the functioning of values in the teacher's professional activity, their ties with the process of giving meaning to this profession. Referring to the analysis of scientific literature and the results of phenomenological investigation the principal components of giving sense to the teacher's profession were revealed: concept of professional values, peculiarities of professional experiences, tendencies of realization of professional values, self-esteem of teacher's workmanship. Understanding of pedagogical work values and professional competence reveal the concept of professional values. The individuality of professional experiences is highlighted by the teacher's satisfaction with their professional activity, by emotional evaluation of the teacher's profession and of pupils, by other feelings and emotions, dominating in pedagogical work. The teacher's pedagogical troubles and goals of pedagogical activity show the tendencies of realization of professional values. Self-esteem of teacher's workmanship manifests itself by the evaluation of the achieved professional level. The investigation revealed the teacher's giving sense to their profession - their general system of values and professional perfection. The background of the general system of values is made up of humanistic and belief in God values. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16868
Updated:
2018-12-17 11:01:49
Metrics:
Views: 90    Downloads: 1
Export: