Emotional development of early age children in conditions of institutional care

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Emotional development of early age children in conditions of institutional care
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTAtlikto kūdikių namų auklėtinių emocijų raiškos plėtojimo eksperimento duomenys leidžia teigti, kad kūdikių namų auklėtiniai emocijų raiškos aspektu netapatūs. Kūdikiams, kuriems diagnozuotas psichinės raidos sulėtėjimas, pedagoginis poveikis reikšmingas emocinės raiškos dinamikai (teigiamos emocijos plėtojasi, o neigiamos mąžta). Nepatikslinto intelekto sutrikimo kūdikiams būdinga emocinės raiškos vangumas, rezistentiškumas edukaciniam poveikiui. Vaikai, kuriems nustatyti emocijų ir elgesio sutrikimai, pasižymi emociniu nestabilumu, emocinės raiškos nemotyvuotumu. 16-18 gyvenimo mėn. stiprėja neigiamų emocijų raiškos tendencija. Šiuo periodu bazinių psichinių poreikių (saugumas, prieraišumas) netenkinimas transformuojasi į emocinę deprivaciją. Berniukai emociškai jautresni, labilesni, tuo tarpu mergaitės emociškai stabilesnės, atviresnės aplinkos pokyčiams. [...] Sulėtėjusios psichinės raidos vaikams edukacinės veiklos turinys turėtų būti orientuotas į bendrojo lavinimo standartus. Nepatikslintą intelekto sutrikimą turintiems vaikams ugdymas turėtų būti orientuotas į savęs pažinimą, paremtą sensorine patirtimi. Emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams emocinės raiškos plėtotei ypatingą svarbą turi [...] aukštas edukacinės aplinkos struktūravimo laipsnis (erdvė, laikas, priemonės, veiklos forma). Ankstyvojo amžiaus deprivuotų vaikų emocinė raiška pasižymi tam tikrais specifiniais bruožais, kuriuos sąlygoja institucinio ugdymo aplinka ir jos formuojamas socialinės raidos nepilnavertiškumas, vaikų psichinio išsivystymo lygmuo ir netinkamos edukacinės technologijos. [autoriaus tekstas sutrumpintas]Reikšminiai žodžiai: Emociniai ryšiai; Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas; Globos įstaigos.

ENExperiments show that very young children in institutional care are not equal in terms of emotional development. For young children diagnosed as retarded in psychological development, pedagogical influence can be meaningful for developing positive emotions and reducing negative emotions. Emotional torpor is characteristic of children with non-specific intellectual impairment, as is resistance to educational influence. Children diagnosed with emotional and behavioural disturbances are noted for their emotional instability and vagueness of emotional expression. Around the age of 16–18 months the tendency for negative emotional expression strengthens. Failure to satisfy basic psychological needs (security, affection) may engender emotional deprivation. Boys are more emotionally expressive; girls more stable. For children with retarded psychological development, education should be oriented to general educational standards. For children with non-specific intellectual impairment, education should be oriented to self-knowledge, based on sensory experience. For children with emotional and behavioural disturbances, a high degree of structure in the educational environment (space, time, methods, form of activities) is particularly important for their of emotional development. For children who have been emotionally deprived at a very early age, their emotional development is shaped by the institutional environment, which may cause inadequate social development, depending on the child’s level of psychological development and the educational techniques of the institution. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2260
Updated:
2018-12-17 11:36:01
Metrics:
Views: 39    Downloads: 9
Export: