Anketos, pedagoginių reiškinių verifikavimo priemonės, psichologiniai konstravimo pamatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anketos, pedagoginių reiškinių verifikavimo priemonės, psichologiniai konstravimo pamatai
Alternative Title:
Questionnaires, means of pedagogical phenomena's verification, fundaments of psychological construction
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 82, p. 91-100
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje rašoma, kad anketinė apklausa kaip viena iš apklausos rūšių turi pranašumų ir trūkumų, lyginant su kitais metodais. Tačiau ji pedagoginiuose ir kituose socialiniuose tyrimuose populiari, nes tinkamai parengus ir panaudojus apie tiriamąjį reiškinį galima gauti pakankamai adekvačios informacijos. Straipsnyje išsamiau aprašomi bendrieji anketų vaikams ir paaugliams rengimo principai, pabrėžiama šių amžiaus tarpsnių psichologinių ypatumų svarba. Straipsnyje šie ypatumai aprašomi ir teikiamos rekomendacijos, kaip sukonstruoti anketos klausimus turinio, formos, logikos, tiriamojo objekto, keliamų tikslų bei amžiaus tarpsniams būdingų ypatumų sąveikos atžvilgiu. Straipsnio turinio naujumas – tai anketos, kaip pedagoginių reiškinių verifikavimo priemonės, psichologinių konstravimo pagrindų pateikimas. [Iš leidinio]

ENThe article writes that a questionnaire survey as one of the kinds of a survey has advantages and drawbacks as compared with other methods. However, it is popular in pedagogical and other sociological investigations because having prepared and applied it properly one can obtain a sufficient amount of adequate information about the phenomenon under investigation. The article describes in detail general principles of preparing questionnaires for children and teenagers, defines the importance of the psychological peculiarities of these periods of life. The article describes these peculiarities and provides recommendations on how to construct question of the questionnaire with respect to its contents, form, logics, the subject under investigation, the objectives set and interaction of the peculiarities characteristic of that life period. The innovation of the article consists in the presentation of the questionnaire as an instrument of verifying pedagogical phenomena, fundaments of the psychological construction.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7188
Updated:
2018-12-20 23:10:46
Metrics:
Views: 69    Downloads: 20
Export: