Kai kurie jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų erdvinio mąstymo ypatumai ir ugdymo galimybės.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų erdvinio mąstymo ypatumai ir ugdymo galimybės
Alternative Title:
Certain peculiarities of spatial thinking of early school age children and training possibilities
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 54, p. 26-30
Keywords:
LT
Pradinis ugdymas / Primary education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTErdvinio mąstymo problema ypač aktuali šiuo metu, kai žodinę informacijos perteikimo formą dažnai pakeičia universalesnė - sutartinių ženklų ir simbolių, erdvinių schemų forma. Mokykliniame amžiuje, ypač pradinėse klasėse, moksleivių erdvinio mąstymo ugdymas tampa viena iš svarbiausių pedagoginių - psichologinių problemų. Straipsnyje aptariami 6-9 metų amžiaus vaikų erdvinio mąstymo ypatumai ir ugdymo galimybės. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad jaunesnysis mokyklinis amžius itin palankus pradinukų erdviniam mąstymui ugdyti. Todėl akcentuojamas pradinukų erdvinio mąstymo ugdymo programos sudarymas, pagrįstas orientavimosi realioje aplinkoje pradmenų įsisavinimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pradinis ugdymas; Erdvinis mąstymas; Erdviniai vaizdiniai; Mokomųjų programų turinys.

ENSpatial thinking issue is especially urgent now, when verbal communication is often replaced with a more universal form – that of conventional signs and symbols, and spatial diagrams. At school age especially in primary grades training of spatial thinking of schoolchildren becomes one of most important pedagogical and psychological issues. The article discusses peculiarities of spatial thinking of 6-9 year-old schoolchildren and training possibilities. Research results allow stating that early school age is especially favourable for training of spatial thinking of schoolchildren. This is why they emphasize composition of spatial thinking training syllabus for schoolchildren of primary grades based on acquisition of basic orientation skills in real environment.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8504
Updated:
2018-12-20 22:53:19
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: