Priešmokyklinio amžiaus vaikų intelektinio brandumo, mokyklinio nerimo ir auklėjimo šeimoje stilių sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešmokyklinio amžiaus vaikų intelektinio brandumo, mokyklinio nerimo ir auklėjimo šeimoje stilių sąsajos
Alternative Title:
Link among intellectual maturity, anxiety of pre-school age pupils' and parents' educational style
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 4 (20), p. 192-197
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinis ugdymas; Pasirengimas mokyklai; Inteletinis brandumas; Mokyklinis nerimas; Auklėjimo šeimoje stilius; Preschool education; Preparation for school; Intellectual maturity; School anxiety; Style of upbringing in the family.
Keywords:
LT
Šeima / Famille; Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Inteletinis brandumas; Pasirengimas mokyklai; Psichikos sveikata / Mental health.
EN
Intellectual maturity; Preparation for school; Preschool education; School anxiety; Style of upbringing in the family.
Summary / Abstract:

LTPriešmokykliniai metai - pereinamoji grandis nuo žaidimo prie mokymosi. Dažnai priešmokyklinukai išgyvena dviprasmišką situaciją. Jie ir nori eiti į mokyklą, ir prisibijo, nes nežino, ko ten galima tikėtis. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad yra daug atliktų mokyklinio nerimo tyrimų, tačiau nepakankamai ištirtas priešmokyklinio amžiaus vaikų nerimas. Šio tyrimo tikslas - įvertinti priešmokyklinio amžiaus vaikų intelektinį brandumą, jų nerimą prieš pradedant lankyti mokyklą, išsiaiškinti vyraujantįjų auklėjimo stilių šeimose bei nustatyti ryšius tarp šių parametrų. Tyrime dalyvavo 400 respondentų: 200 priešmokyklinių grupių vaikų (97 berniukai, 103 mergaitės) ir 200 jų tėvų. Tyrimo rezultatams sutvarkyti taikyti matematiniai statistiniai metodai. Ieškant sąsajų tarp priešmokyklinio amžiaus vaikų intelektinio brandumo, mokyklinio nerimo ir tėvų auklėjimo stilių - statistikai reikšmingų koreliacijų nenustatyta. [Iš leidinio]

ENPre-school years are a transitional period from playing to learning. Often pre-school children experience extremely equivocal situations. They wish to go to school and at the same time are afraid because they do not know what to anticipate. Analysis of scientific literature has revealed that a great number of research on school anxiety experienced by pre-school age children is not sufficiently deep. The aim of this research is to evaluate pre-school age children's intellectual maturity, their anxiety before starting school, identify a prevailing style of their upbringing in the families, validate the link between these parameters. The research included 400 respondents: 200 children (97 boys, 103 girls) of pre-school age-group and 200 parents of children. Data was processed using mathematical statistical methods. In search for the links between a preschool age child's intellectual maturity, anxiety going to school and their parents' educational style statistically meaningful correlations were not found. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18842
Updated:
2018-12-17 12:18:48
Metrics:
Views: 30    Downloads: 9
Export: