Influence of institutional environment on emotional state of infants who are out of family care

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Influence of institutional environment on emotional state of infants who are out of family care
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 77, p. 58-63
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection; Psichikos sveikata / Mental health; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, atliktas keliuose Lietuvos kūdikių namuose, siekiant išsiaiškinti, kaip institucinė aplinka veikia vaiko emocinę būklę dienos laikotarpyje. Kūdikių namuose augančių vaikų emocinės būklės ypatumams įvertinti naudotas stebėjimo metodas. Stebėtos vaikų elgsenos pagrindu identifikuotos emocijos ir emociniai reiškiniai (džiaugsmas, susidomėjimas, liūdesys, pyktis, nerimas ir homeostatinė būklė), kurių kaita aptariama ir vertinama dienos laiko aspektu. Nustatyta, kad per dieną reikšmingai kinta džiaugsmo, susidomėjimo, liūdesio ir nerimo emocijos. Dienos metu vykstant pedagoginei veiklai, kūdikių susidomėjimo emocijos reikšmingai didėja, o džiaugsmo emocija – mažėja. Tai siejama su būdinga šiam amžiaus tarpsniui aktyvia kognityvinių procesų plėtote ir sparčia emocijų diferenciacija. Kūdikių namų auklėtiniams homeostatinė būklė yra būdinga ir stabilus emocinis reiškinys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūdikiai; Kūdikių namai; Psichoemocinė būsena; Emocijos; Aplinka.

ENThis article presents a study conducted in several Lithuanian children's homes. The study aims to find out how an institutional environment affects child’s emotional state during the day. The observation method was used in order to estimate the emotional state of children in children's homes. Based on the children's behaviour observation, their emotions and emotional expressions were identified (joy, interest, sorrow, anger, worry and homeostatic state). The variations of emotional expression were discussed and estimated on a daily basis. The results demonstrated that emotions of joy, interest, sorrow and worry significantly varied throughout the day. During the daytime, when pedagogical activities took place, the children's emotions of interest were pronouncedly on the increase and emotions of joy - on the decrease. This is related with the active development of cognitive processes and rapid emotional differentiation which are natural for children of this age period. Homeostatic state and stable emotional expression are also characteristic of children from children’s homes.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Asmenybės vystymasis : kelias į savęs atradimą / Justinas Pikūnas, Aldona Palujanskienė. Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2000. 246 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/818
Updated:
2018-12-20 23:04:16
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: