Socialiai prieštaringų asmenų ugdymo sąlygų retrospektyvinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiai prieštaringų asmenų ugdymo sąlygų retrospektyvinė analizė
Alternative Title:
A Retrospective analysis of conditions for education of socially contradictory individuals
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 74-80
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialiai prieštaringi asmenys; Įkalintieji; Dvasinio luomo žmonės; Socialinis ir dvasinis ugdymas; Socially controversial persons; Prisoners; Clergymen; Social and spiritual education.
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy; Įkalintieji; Socialiai prieštaringi asmenys; Socialinis ir dvasinis ugdymas; Vaikai / Children.
EN
Clergymen; Prisoners; Social and spiritual education; Socially controversial persons.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos prieštaringų socialinių grupių socialinės ir dvasinės raidos sąlygos. Tyrimo tikslas – motyvuoti pasirenkamas vertybes asmenybei ugdyti. Anketinės apklausos būdu surinkti 120 įkalintųjų ir 120 dvasinio luomo (vienuolių ir kunigų seminarijos auklėtinių) duomenys. Respondentų grupėse buvo po 80 moterų ir po 40 vyrų, daugiausiai 20 – 40 m. amžiaus. Nustatyta tendencija, kad skirtingos vertybinės nuostatos ir įpročiai šeimose ugdo nevienodo likimo asmenis. Įkalintieji yra mažiau išsilavinę nei dvasinio luomo žmonės. Absoliuti dauguma dvasinio luomo žmonių, priėmusių Pirmąją Komuniją vaikystėje, ir toliau ieškojo bendrystės su Dievu. Tradicinės vertybės – darni šeima ir religija – nuosekliai ugdo asmenybę. Asmenys iš nedarnių šeimų, augę vaikų namuose bei patys turėję žalingų įpročių, kartais pasirenka dvasinio gyvenimo ir pastoracijos kelią.

ENThe results of the research are described in this article. The questionnaire data included about 120 prisoners and 120 clergymen – monks and students in the theological seminary. The groups were identical by age and sex. The data was summarized applying a phenomenological life experience test. The objective of the research is to evaluate retrospectively social development conditions of persons from controversial social groups and to find more motives for choosing values in personality education. The results of the research show that persons who choose different values were raised in families of different social conditions: childhood of prisoners was most frequently spent in inharmonious families (difference 20%), more often they were raised in children’s home (difference 10%), regularly the family language was rude (difference 17%), more frequently in the alcohol dependent environment. The fact that 42% of prisoners did not finish secondary school determines their unemployment. Psychologist E. From stated that “If the power of culture is not implemented, the will is used for destruction”. Consequently the goal of parents and educational institutions is to educate people to use their abilities for positive creation. For 58% of prisoners the First Holy Sacrament was a onetime formality (16%) or not practiced although it might have been a start for spiritual perfection. It probably is a problem for the Church, family and society because we are the followers of atheistic education. Most of the clergymen fulfilled the duties of religious persons and it is true to say that they surrendered their divine mission. Lithuanian citizens need spiritual culture and underlying values. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
  • Asmenybės vystymasis : kelias į savęs atradimą / Justinas Pikūnas, Aldona Palujanskienė. Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2000. 246 p.
  • Europa ir mes / redaktorių kolegija. Vilnius : Gervelė, 2001. 267 p.
  • Gyvenimo patirties tyrimas fenomenologiniu požiūriu / Jurgis Dieliautas. Pedagogika. 2001, 54, p. 61-64.
  • Jungtys / Meilė Lukšienė ; [sudarė Ramutė Bruzgelevičienė]. Vilnius : Alma littera, 2013. 510 p.
  • Paramos šeimai politika : samprata ir patyrimas / V. Stankūnienė, V. Eidukienė, B. Gruževskis, R. Jančaitytė, A. Mikalauskaitė, J. Paluckienė. Vilnius : Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 2001. 195 p.
  • Ugdymo mokslas ir praktika / Leonas Jovaiša. Vilnius : Agora, 2001. 501 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1365
Updated:
2018-12-17 11:34:09
Metrics:
Views: 45    Downloads: 1
Export: