Savimonės turinio kitimas vaikystėje ir paauglystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savimonės turinio kitimas vaikystėje ir paauglystėje
Alternative Title:
Changes in the contents of identity in childhood and adolescence
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2004, Nr. 11-12, p. 61-68
Keywords:
LT
Asmenybės tapatybė; Moksleiviai; Paauglystė; Savimonė; Studentai; Vaikystė.
EN
Adolescence; Childhood; Identity; Identity of personality; Pupils; Self-awareness; Self-consciousness; Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje savimonė yra apibrėžiama kaip laisvai plevenančių elementų visuma, t. y. rinkinys tų žmogiškosios patirties aspektų, su kuriais susijusiose srityse vyksta žmogaus poreikiams svarbūs pokyčiai. Tyrimo metu buvo siekiama surinkti duomenų apie tai, kaip vaikystėje ir paauglystėje (nuo pradinės mokyklos iki universiteto) kinta savimonės turinys. Tiriamieji – 355 moksleiviai ir studentai. Tyrime naudotas nestruktūruotas raštiškas atsakymų formatas. Nustatyta, kad socialiniai žmogaus patirties aspektai dažniausiai minimi visose amžiaus grupėse. Jaunesni vaikai pateikia veiksmu pagrįstas socialines nuorodas, o vyresniame amžiuje padaugėja nuorodų į vidines savybes. Vyresnėse amžiaus grupėse vis dažniau minima unikalumo tema. Nustebino dažnas teiginio „Aš esu žmogus“ buvimas visose amžiaus grupėse. [versta iš angliškos santraukos]

ENIn the article identity is conceptualized as a collection of free floating elements, i.e. those aspects of human experience, in which a self-relevant change is currently taking place. An exploratory study has been conducted to provide some data of how identity contents of Lithuanian pupils changes from primary school to university years. 355 subjects participated in the research. An unstructured written response format was used. It was found that social references occupy a central place in self-descriptions of all age groups. References to actions were highly prevalent in younger age groups, while references to inner aspects were more prevalent in older age groups. Respondents of older age groups tended to emphasize their uniqueness. Somewhat surprising was high frequency of the statement "I am human" in all age groups. [text from author]

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Savimonė psichologo požiūriu / Visvaldas Legauskas. Vilnius : Vaga, 2009. 319 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33305
Updated:
2020-04-05 17:38:35
Metrics:
Views: 70    Downloads: 2
Export: