Akademinio jaunimo gyvenimo orientacijos ir lūkesčiai šiuolaikinės visuomenės kaitos kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinio jaunimo gyvenimo orientacijos ir lūkesčiai šiuolaikinės visuomenės kaitos kontekste
In the Journal:
Kultūra - Ugdymas - Visuomenė. 2005, Nr. 1, p. 78-82
Summary / Abstract:

LTXXI a. socialiniai pokyčiai iššaukė aktualią problemą - ugdyti asmenį, gebantį orientuotis savo gyvenime, matyti ateities perspektyvas, sąveikaujant su Europos ir pasaulio aplinka. Straipsnyje pristatomo tyrimo objektas - gyvenimo orientacijos ir lūkesčiai. Tyrimo tikslas - ištirti studentų gyvenimo orientacijas ir lūkesčius amžiaus bei lyties skirtumų aspektu. Tyrimo metodai - mokslinės literatūros studija, anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai (tyrime dalyvavo 193 studentai) leidžia daryti prielaidą, kad studentai, nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties skirtumų, dar nesuvokia gyvenimo stiliaus rinkimosi neišvengiamumo šiuolaikinėje modernėjančioje visuomenėje. Susidurdami su galimybių įvairove, ne visada (ir ne visi) pasirengę prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, apmąstyti naujas veiklos kryptis, eksperimentuoti. Lyginant vaikinų ir merginų gyvenimo orientacijas ir lūkesčius, nustatyta, kad vaikinams yra svarbiau turėti gyvenimo perspektyvas, jie pozityviau vertina modernybės sukeltas permainas, linkę labiau rizikuoti. Merginos aktyviau orientuojasi į saviugdos praktikavimą. IV kurso studentai mažiau vertina saviugdos būtinumą, lyginant su pirmakursiais. Tyrimo rezultatai leidžia išreikšti tikėjimą dėl studentų suvokimo, kad šiandienos pasaulis - tai pasaulis, kuriame naujų galimybių paieškos verčia aktyvinti savęs pažinimo bei savęs atradimo poreikį, saviugdą. [Iš leidinio]

ENThe social changes, occurring in the 21st century raise a relevant problem – to nurture a person, able to orient in his own life and see future prospects while interacting with European and global environment. The subject of the study, presented in the article is orientations and expectations of life. The objective of the study is to examine the orientations and expectations of students in terms of differences of sex and age. The used methods are study of scientific literature and questionnaire surveys. The results of the study (which attained participation from 193 students) allow for a presumption that students, independently on their age and sex differences, still fail to comprehend the inevitability of choice of lifestyle in the modern society. When facing the diversity of possibilities, not everybody and not always is ready to accept responsibility for own life, contemplate the new directions of activities and experiment. Comparing the life orientations and expectations of male and female persons, it was established that male persons are more concerned with life prospects, they view the modern changes more positively and are more inclined to taking risks. Female persons more actively orient to practicing of self-development. Compared to first grade students, fourth grade students have less regard to the necessity of self-development. The results of the study give the possibility to express the hope that students comprehend that today’s world is the one, where the search for new possibilities forces one to activate the need for self-discovery and self-development.

Related Publications:
Asmenybės vystymasis : kelias į savęs atradimą / Justinas Pikūnas, Aldona Palujanskienė. Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2000. 246 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1192
Updated:
2013-04-28 15:26:30
Metrics:
Views: 43
Export: