Aukštesnių klasių mokinių ypatumai mokant katalikų tikybos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštesnių klasių mokinių ypatumai mokant katalikų tikybos
Alternative Title:
Peculiarities of senior class pupils in the context of teaching the Catholic faith
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 1 (30), p. 105-114
Summary / Abstract:

LTKatalikų tikybos mokymas integruotas į bendrą ugdymo procesą. Tikyba yra svarbi ne tik kaip disciplina, skleidžianti krikščioniškosios tikybos principus, bet ir kaip integrali moralinio ugdymo dalis. Straipsnyje siekiama atskleisti ypatumus, kurie išryškėja mokant tikybos vyresniųjų klasių mokinius – paauglius. Autorius remiasi teorinėmis įžvalgomis apie asmenybės tapatumą, E.Eriksono teiginiais apie šio tapatumo formavimąsi. Tyrinėjant paauglių psichologiją ugdymo procese, išskiriami du psichologiniai reiškiniai: sumaištis įsisąmoninant vertybes bei padidinto kritiškumo didaktiniame bendravime kilmė. Sumaišties atveju konstatuojamas neadekvatus paauglio savo ir kitų elgsenos vertinimas, bandoma nustatyti tokio vertinimo kilmė. Kritiškumas didaktiniame bendravime turi dvi sritis, kuriose pasireiškia tokia paauglio elgsena. Čia yra svarbus perteikiamos medžiagos aktualumas ir įtikinamoji galia bei mokytojas, kuris bendrauja su paaugliu. Paauglystės laikotarpis laikomas ypatingai svarbiu psichologiniam vystymuisi. Asmens tapatybės paieškos glaudžiai susijusios su dorovinėmis normomis, tradicijomis ir jas perduodančiais tėvais bei mokytojais. Svarbu išsiaiškinti paauglystės ypatumus, kad būtų galima atitinkamai kreipti ugdymo procesą, pritaikytą šiuolaikiniam paauglio mąstymui. Katalikų tikybos mokytojams šiuo metu aktualiausios problemos yra šios: kaip atgaivinti dialogo atmosferą ir kartu teigiamą santykį su klausytoju, sėkmingai perteikti pamokos turinį bei esmę. Sėkmingai įveikus šias problema, galima tikėtis svaraus katalikų tikybos įnašo į transcendentinių poreikių lavinimą.

ENThe article discusses the peculiarities of pupils of senior grades displayed in the context of the teaching of the Catholic faith. The process of teaching the Catholic faith is a part of the flow of general education and aims at becoming a purposeful subject not only in the sense of conveyance of religion but also speak on the topic of Christian morals. In the process of achieving its tasks, it must cover a very broad spectre of items that may in one way or another have an impact upon the solution of existence problems. Spiritual education (faith and ethics) necessarily touches the forming of moral values and related difficulties. The analysis of the peculiarities of psychophysical development in the adolescence period permitted to establish the confusion of values in the context of formation and the enlarged criticism in the didactic communication during lessons of Catholic faith. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3699
Updated:
2021-01-14 18:13:59
Metrics:
Views: 38    Downloads: 1
Export: