Priešmokyklinio amžiaus vaikų lyderystės raiškos muzikinėje veikloje ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešmokyklinio amžiaus vaikų lyderystės raiškos muzikinėje veikloje ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of expression of leadership of pre-primary children in musical activities
In the Journal:
Pedagogika. 2015, 117, p. 118-132
Keywords:
LT
Muzika / Music; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMokslinės literatūros analizės pagrindu galima teigti, kad priešmokykliniame amžiuje lyderystė plėtojama ugdant pasitikėjimo savimi, iniciatyvumo, bendravimo su suaugusiaisiais, empatiškumo, smalsumo, vadovavimo veiklai ir žaidimui, aktyvumo, savireguliacijos ir savikontrolės, kūrybiškumo, idėjų generavimo savybes, kurios gali reikštis ir muzikinėje veikloje. Todėl muzikinė veikla gali padėti skatinti įvairių savybių raišką, siekti jų sintezės ir variacijų, kad vaikas patirtų veiklų puoselėjamas savybes ir jas plėtotų. Priešmokyklinio amžiaus vaikų lyderystės savybių raiškos muzikinėje veikloje tyrimo rezultatai rodo, kad dažniausiai vaikų lyderystės savybės pasireiškia dainavimo metu. Kitose veiklose – muzikos klausymo, grojimo ir ritmavimo, improvizavimo ir kūrybos – lyderystės savybių raiška nėra tokia įtaigi. Reikėtų skatinti lyderystės savybių raišką visose veiklose, tuo tarpu dainavimo metu pastebėta visų išskirtų lyderystės savybių – bendravimo su suaugusiaisiais, idėjų generavimo, vadovavimo veiklai ir žaidimui, iniciatyvumo, aktyvumo, empatijos, kūrybiškumo, smalsumo, jautrumo, savireguliacijos ir savikontrolės – raiška.Išanalizavus vaikų nuomonę apie lyderystės savybes, paaiškėjo, kad: mėgstamų muzikinių veiklų pasiskirstymą lemia vaiko noras dalyvauti tam tikroje veikloje, jos patrauklumas; dėl to svarbus pedagogo vaidmuo, kaip tas veiklas pateikti ir jomis sudominti ugdytinius; vaikai mėgsta noriai suburti kitus vaikus veiklai, tačiau skirtingai dalyvauja tose veiklose: vieni nori vadovauti, kiti generuoja idėjas ir rodo iniciatyvą suburti, tačiau vėliau gali pasitraukti į bendradarbiautojo vaidmenį ir nevadovauja veiklai. Be to, pastebėta dalis vaikų, patiriančių savo bendraamžių neigiamą įtaką, kai su jais nėra žaidžiama, t. y. jie tampa mažiau pasitikintys savimi bei įsijungia į žaidimus tik kaip stebėtojai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lyderystė; Muzikinė veikla; Muzikinė veikla, lyderystė, priešmokyklinio amžiaus vaikų lyderystės savybės; Priešmokyklinio amžiaus vaikų lyderystės savybės; Leadership; Leadership qualities of pre-primary children; Musical activities; Musical activities, leadership, leadership qualities of pre-primary children.

ENOn the basis of scientific literature analysis it can be stated that at pre-primary age leadership is fostered developing children’s self-confidence, initiative, communication with adults, empathy, curiosity, leading of activities and play, activity, self-regulation and self-control, creativity, generating of ideas, which may be expressed in musical activities as well. Therefore, applying musical activities, expression of various features may be encouraged, their synthesis and variations may be achieved to enable a child to experience the nurtured qualities and to develop them. The results of the research on expression of leadership qualities of pre-primary children in musical activities showed that children’s leadership qualities are expressed in singing most frequently. Expression of leadership in other activities such as listening to music, playing and rhythmisation, improvisation and creation, is not so suggestive. Expression of leadership qualities in all activities should be encouraged, whereas during singing activities, all the distinguished leadership qualities were noticed: communicating with adults, generating of ideas, leading of activities and play, initiative, activity, empathy, creativity, curiosity, sensitivity, self-regulation and self-control.The analysis of children’s opinion about leadership qualities revealed that: distribution of favourable musical activities is predetermined by child’s wish to involve in a certain activity and its attractiveness; therefore, the role of a teacher is important presenting these activities in an attractive way and making attempts to strengthen learners’ interested in them; children like to rally other children for activities but involve in them to a different extent. Some of them seek to lead, others generate ideas and show initiative to rally other children but they later assume the role of a collaborator and do not lead activities. Moreover, a number of children experience a negative influence of their peers, when they are not invited to engage in play, i.e., they lose selfconfidence or engage in play only as an observer. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2015.072
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54389
Updated:
2018-12-17 13:58:42
Metrics:
Views: 60    Downloads: 23
Export: