Tapatumo būvių ir socialinės adaptacijos mokykloje rodiklių ryšys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tapatumo būvių ir socialinės adaptacijos mokykloje rodiklių ryšys
Alternative Title:
Relation ships among identity statuses at school indices
In the Journal:
Psichologija. 2000, t. 22, p. 54-63
Keywords:
LT
IOEIBM; Išplėstinis objektyvus ego tapatumo būvio matas; Mokykla; Socialinė adaptacija; Tapatumas; Tapatumas, mokiniai, socialinė adaptacija; Tapatybės tyrimai.
EN
Children; EOMEIS; Ego identity research; Extended Objective Measure of Ego Identity Status, final revision; Identity; School; Social adaptation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti tapatumo būvių ir socialinės adaptacijos mokykloje rodiklių ryšį. Tyrime iš viso dalyvavo 110 dvyliktos klasės tiriamųjų – 64 merginos ir 46 vaikinai. Tyrimas buvo atliekamas trijose Kauno mokyklose per klasių auklėtojų pamokas ar klasės valandėles. Tiriamiesiems pateiktos įvertinimo priemonės buvo Išplėstinis objektyvus ego tapatumo būvio matas (IOEIBM) ir Subjektyvios socialinės adaptacijos skalė. Atskleista, kad atliekant šį tyrimą lietuviška IOEIBM versija pasirodė esanti patikima ir tinkama, todėl būtų prasminga ją naudoti tolesniems tyrimams. Ideologinėje srityje moratoriumo būvio tiriamieji yra populiaresni tarp bendraamžių nei sukurto tapatumo būvio tiriamieji. Galima manyti, kad tvirtų pažiūrų neturintis žmogus labiau priimantis skirtumus ir atviresnis, o tai didina patrauklumą. Tapatumo būviai, kuriems būdingas tarpasmeninės srities pasirinkimų nebuvimas (t. y. sumaištis ir moratoriumas), siejasi su prastesne subjektyvia socialine adaptacija nei būviai, kuriems būdingi pasirinkimai (t. y. prisiimto ir sukurto tapatumo). Tapatumo būviai, kuriems nebūdingos tarpasmeninės srities paieškos (t. y. sumaišties ir prisiimto tapatumo), siejasi su labiau mokyklos institucijai priimtinu elgesiu nei būviai, kuriems paieškos yra būdingos (moratoriumo ir sukurto tapatumo). Tai skatina daryti nemalonią išvadą, kad mokyklos institucija paieškų neskatina.

ENThis article aims to discover the connection between the indicators of identity statuses and social adaptation in school. 110 twelve grade students – 64 girls and 46 boys – participated in the study. It was held in three schools in Kaunas during the lessons of head teachers or class meetings. To assess the respondents the Extended Objective Measure of Ego Identity Status (EOMEIS) and the Subjective Social Well-Being Scale were used. As a result the Lithuanian version of EOMEIS appeared to be valid and eligible, therefore applicable in further studies. In the ideological sphere, identity moratoriums were more popular among their peers than those with achieved identity status. It is likely that a person without strong attitude is more open to differences, making him more attractive. Identity statuses unable to make choices in interpersonal sphere (i.e. diffused and moratorium identities) are related with worse subjective social adaptation than those with character of choice (i.e. foreclosed and achieved identities). The identity statuses that are lacking exploration in interpersonal sphere (i.e. diffused identity and foreclosed identity) are related to the more acceptable behaviour in schools than those that tend to explore (moratorium and achieved identity). It leads to an unpleasant conclusion that school as an institution does not encourage to explore.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36019
Updated:
2018-12-17 10:46:26
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: