Socialinės aprėpties, kaip socialinės atskirties, alternatyvos metodologioniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės aprėpties, kaip socialinės atskirties, alternatyvos metodologioniai aspektai
Alternative Title:
Methodological aspects of social inclusion as an alternative to social exclusion
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 2, p. 42-49
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinė aprėptis; Socialinė atskirtis; Rizikos grupės vaikai; Rizikos konceptas; Social inclusion; Social exclusion; Children ar risk; Risk conception.
Keywords:
LT
Rizikingas elgesys / Risky behavior; Rizikos konceptas; Socialinė aprėptis; Socialinės problemos / Social problems; Vaikai / Children.
EN
Risk conception; Social exclusion; Social inclusion.
Summary / Abstract:

LTSocialinės aprėpties, kaip socialinės atskirties, santykio esmė atsiskleidžia sukurtų socialinių sistemų funkcionavimo kontekste, kurių tolesnė plėtotė priklauso nuo jų „reikalingumo žmonėms bei pačių socialinių sistemų tarpusavio sąsajų. Straipsnyje remiamasi užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų darbais, analizuojama istorinė socialinio darbo aprėpties raida bei jos esminiai bruožai, pasireiškiantys dirbant su rizikos grupės vaikais. Ši apžvalga pateikiama atsakant į tris orientacinius klausimus: kokia linkme buvo dirbama su rizikos grupės vaikais ir ko tikėtasi visuomeniniame kontekste? Su kokiais rizikos grupės vaikų sampratos bei rizikos koncepto probleminiais aspektais susiduriama? Į kokius indikatorius ateityje reikėtų atkreipti dėmesį derinant vaikų socialinės aprėpties teorines ir praktines strategijas?. [Iš leidinio]

ENSimilarly to social exclusion, the essence of social inclusion becomes clear in the context of the functioning of the existing social systems, the further development of which depends on their usefulness to people and the mutual interrelations between the social systems themselves. The article draws on foreign and Lithuanian academic literature to analyse the historical development of the inclusiveness of social work and its main features in working with children at risk. This overview seeks to answer three leading questions: what was the purpose of the work with children at risk and what was expected in the societal context? What difficulties are encountered with the conception of children at risk and the concept of risk? What indicators are important in coordinating the theoretical and practical strategies the social inclusion of children?.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9490
Updated:
2018-12-17 11:40:34
Metrics:
Views: 29    Downloads: 8
Export: