Šiuolaikinės didaktikos pagrindai : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinės didaktikos pagrindai: vadovėlis
Alternative Title:
Basic modern didactics
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2006.
Pages:
240 p
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTL.Šiaučiukėnienės, O. Visockienės, P. Talijūnienės vadovėlis „Šiuolaikinės didaktikos pagrindai“ (2006) yra vienintelis vadovėlis Lietuvoje, kuris parašytas mokymosi paradigmos kontekste, kuriame analizuojamas mokymo ir mokymosi santykis bei šių procesų kaita, kuriame šiuolaikiniai didaktikos klausimai nagrinėjami lyginant tradicinę (klasikinę) didaktiką su šiuolaikine. Vadovėlį sudaro trys dalys: „Šiuolaikinės didaktikos pagrindiniai aspektai“, „Mokymo ir mokymosi metodai“ ir „Šiuolaikiniai mokymo(si) būdai ir aplinka“. Detaliai vadovėlyje pateikiami šiuolaikiniai mokymo(si) metodai ir būdai, nes tinkamas jų parinkimas tiesiogiai lemia mokymo tikslų realizavimo sėkmę. Tai rodo vadovėlio svarbą ne tik teoriniu, praktiniu, bet ir švietimo politikos įgyvendinimo požiūriu, nes dabartiniai Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai (Valstybinės švietimo strategijos nuostatos 2003–2012 m., Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, Bendrojo lavinimo mokyklų bendrieji ugdymo planai ir kt.) rekomenduoja taikyti metodus, skatinančius mokinių aktyvų mokymą(si), mokymą(si) be nesėkmių. Vadovėlyje nepamirštamas ir vadybinis aspektas, nes visas poskyris skiriamas vadovavimui mokymosi aplinkos kūrimui ir struktūrai. Vadovėlis „Šiuolaikinės didaktikos pagrindai“ skirtas pedagoginių studijų studentams, edukologijos magistrantams, doktorantams. Vadovėlyje pateiktas 120 pozicijų literatūros sąrašas, kurį sudaro 69 Lietuvos mokslininkų pozicijos. Iš jų galima pažymėti tarpukario Lietuvos mokslininkus, t. y. J. Mičiulį (1933), J. Vabalą - Gudaitį (1983), S. Šalkauskį (1992) ir kt. [Iš leidinio]

ENThe textbook by L. Šiaučiukėnienė, O. Visockienė and P. Talijūnienė “Basic Modern Didactics” (2006) is the only textbook in Lithuania signed in the paradigm context, which analyses the relation between teaching and learning, as well as alteration of these processes where today’s didactic issues are examined through comparison of traditional (classical) and modern didactics. The textbook consists of three parts: “Main Aspects of Modern Didactics”, “Methods of Teaching and Learning” and “Modern Ways and Environments of Teaching and Learning”. The textbook provides detailed descriptions of modern methods and ways of teaching and learning because proper selection determines the success of teaching goals. This indicates the significance of the textbook in theoretical and practical sense, as well as implementation of education policy because current documents regulating the Lithuanian education recommend application of methods that promote active and failure-free teaching and learning. The textbook also speaks about the management aspect – entire subchapter is dedicated to management of creation and structure of a learning environment. The textbook is intended to pedagogy students, postgraduate and doctoral students of education.

ISBN:
9955099623
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1312
Updated:
2016-10-17 12:08:22
Metrics:
Views: 560
Export: