Skaičių ir skaičiavimo vaizdinių formavimo galimybių I klasėje teorinis pagrindimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaičių ir skaičiavimo vaizdinių formavimo galimybių I klasėje teorinis pagrindimas
Alternative Title:
Numbers and calculation image formation in I form theoretical justification
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2013, Nr. 2 (40), p. 39-45
Summary / Abstract:

LTPradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (2008) skaičiai ir skaičiavimai – pati svarbiausia ir savo turinio apimtimi didžiausia matematinės veiklos sritis, teikianti ypač daug ugdymo galimybių. Remiantis matematinių pasiekimų pradinėje mokykloje tyrimų pagrindu, galima teigti, kad daugumos pradinę mokyklą baigiančių mokinių skaičiavimo gebėjimai nėra blogi. Tačiau sprendžiant įvairių matematikos sričių užduotis išryškėja mokinių daromos skaičiavimo klaidos, kurios dažniausiai ir nulemia žemesnį darbo įvertinimą. Todėl, mokant mokinius atlikti pačius paprasčiausius skaičiavimus, labai svarbu jau pirmoje klasėje sudaryti tokius skaičiavimų vaizdinius, kurių pagrindu vėliau galima būtų sėkmingai ugdyti(is) atitinkamus gebėjimus. Skaičių ir skaičiavimų vaizdiniams formuoti(is) nepakanka vien formalaus aiškinimo. Todėl būtina naudoti įvairias vaizdines priemones bei mokymo(si) formas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skaičiai ir skaičiavimai I klasėje; Skaičių ir skaičiavimų vaizdiniai; Numbers and calculations images; Numbers and calculations in I form.

ENNumbers and Calculations, the part of the comprehensive curricula of primary and basic education (2008), and the current document determining the content of teaching mathematics, is the most important and the widest section of mathematical activities yielding numerous teaching possibilities. Based on the survey of achievements in mathematics at a primary school we may state that the calculation skills of most pupils would not be bad. However, it also has shown the common mistakes made by pupils when solving problems from various spheres of mathematics, which leads to a lower evaluation of their work. For this reason, when teaching pupils to do most of the simple calculations, it is necessary already in the first grade to form visual images of calculation on the basis of which the respective capabilities could be further successfully (self-) developed. Formal explanations alone are not sufficient for the formation of visual images of numbers and calculations. So it is necessary to use various visual aids and teaching/learning shapes/forms. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52283
Updated:
2020-09-13 16:33:52
Metrics:
Views: 57    Downloads: 14
Export: