14-18 metų jaunųjų savanorių saviugdos galimybės nevyriausybinėse organizacijose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
14-18 metų jaunųjų savanorių saviugdos galimybės nevyriausybinėse organizacijose
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2009, Nr. 8 (19), p. 72-82, 147-157
Keywords:
LT
Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama 14—18 metų savanorių saviugda nevyriausybinių organizacijų veikloje. Savanoris suprantamas kaip asmuo, laisva valia aukojantis savo laika, kitų žmonių labui, nesitikintis už tai atlyginimo, tačiau patiriantis dvasinę naudą, kuria dalijasi su bendruomene, bei prisiimantis atsakomybę už savo veiklą. Straipsnyje pristatomi atlikto tyrimo, kurio dalyviai — mokyklinio amžiaus savanoriai, aktyviai veikiantys socialinio pobūdžio nevyriausybinėse organizacijose, rezultatai. Aptariamos galimos jaunimo saviugdos formos nevyriausybinėse organizacijose, mokinių motyvacija saviugdai, veiksmingiausi saviugdą lemiantys veiksniai. Tyrimo rezultatai parodė, kad nevyriausybinės organizacijos suteikia gana platų spektrą galimybių saviugdai ir mokiniams yra patrauklios kaip saviraiškos, praktinių žinių ir įgūdžių šaltinis. Taip nevyriausybinės organizacijos papildo neformalaus švietimo sistemą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nevyriausybinė organizacija; Savanoris; Saviugda; Non-governmental organization; Volunteer; Self-help.

ENThe article analyses the self-help of volunteers aged 14 to 18 in the activity of non-governmental organizations. A volunteer is generally seen as a person who benevolently contributes his / her time to other people's good and does not expect a reward, but experiences spiritual satisfaction shared with community and assumes responsibility for their activity. The article presents results of the research with the sample of school-aged volunteers, who actively participate in the activity of social non-governmental organizations. The article also discusses possible self-help forms of youth in non-governmental organizations, students' motivation to self-education as well as the most effective factors determining the self-help. The results of the research revealed that non-governmental organizations provide a wide range of possibilities for self-help, and are seen as an attractive source of self-expression, practical knowledge and skills by students. Thus, non-governmental organizations complement the system of informal education. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21218
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 89    Downloads: 44
Export: