Nežymiai sutrikusio intelekto mokiniai geografijos pamokose: edukaciniai ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežymiai sutrikusio intelekto mokiniai geografijos pamokose: edukaciniai ypatumai
Alternative Title:
Geography lessons for students with mild intellectual disabilities: special education
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 2 (67), p. 169-189
Keywords:
LT
Geografija / Geography; Neįgalieji / Disabled persons; Psichikos sveikata / Mental health; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos švietimo sistemą reglamentuojantys įstatymai gina kiekvieno asmens teisę įgyti jo poreikius ir gebėjimus atitinkantį išsilavinimą. Akcentuojama, kad privaloma mokykla prieinama visiems vaikams, nepaisant jų gebėjimų ir poreikių. Tad vienas esminių švietimo sistemos bruožų – sudaryti sąlygas vaikams, turintiems raidos sutrikimų, mokytis pagal jų individualius gebėjimus atitinkančias programas, taikant specialiojo ugdymo mokomąsias priemones ir metodus, siekiant optimalios mokymosi kokybės. Todėl pastaruoju metu atliekant įvairius tyrimus vis dažniau domimasi įvairiais integruoto ugdymo proceso reiškiniais, atsiranda poreikis nagrinėti konkrečių dalyko pamokų tam tikrus sutrikimus turinčių mokinių integruoto ugdymo edukacinius sprendimus. Šiame straipsnyje atskleidžiami nežymiai sutrikusio intelekto mokinių edukaciniai ypatumai geografijos pamokose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Specialiųjų poreikių asmenys; Specialieji ugdymosi poreikiai; Nežymiai sutrikęs intelektas; Integruotas ugdymas; Mokymo ir mokymosi metodai; Geografija; Persons with special needs; Special learning needs; Mild intellectual disability; Integrated learning; Learning and teaching methods; Geography.

ENThe laws regulating the educational system of the Republic of Lithuania guard the right of every person to receive eligible education meeting the needs and abilities of such persons. It is emphasised that the compulsory education should be accessible to all children irrespective of their abilities and needs. Thus one of the fundamental features of educational system is to create conditions for children with developmental disorders for learning according to programs adjusted to their needs and abilities and to seek optimal learning achievements by applying special teaching aids and methods. Many recent research works go deeper into various phenomena of integrated learning process. There is an obvious necessity to analyse the possible educational solutions for integrated learning of concrete subjects by students with various impairments. The present article deals with special aspects of teaching geography to students with mild intellectual disabilities. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v67i2.853
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62288
Updated:
2019-02-19 20:53:17
Metrics:
Views: 55    Downloads: 2
Export: