Laisvojo ugdymo humanistinės paradigmos idėjos kalbinio ir literatūrinio ugdymo paradigmų kontekste: lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros bendrųjų programų (1994-2011) analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvojo ugdymo humanistinės paradigmos idėjos kalbinio ir literatūrinio ugdymo paradigmų kontekste: lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros bendrųjų programų (1994-2011) analizė
In the Book:
Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai / sudarė ir parengė Ramutė Bruzgelevičienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. P. 108-150
Contents:
Įvadas — 1. Teorinės analizės prielaidos. 1.1. Kalbiniam ir literatūriniam ugdymui aktualios laisvojo ugdymo paradigmos idėjos ; 1.2. Kalbinio (gimtosios kalbos) ir literatūrinio ugdymo paradigmos ; 1.3. Laisvojo ugdymo humanistinės paradigmos idėjų sąsajos su kalbinio ir literatūrinio ugdymo paradigmų idėjomis — 2. Tyrimo rezultatų analizė. 2.1. Bendrosios ir dalykinės (lietuvių kalbos ir literatūros) didaktinės nuostatos bendrosiose programose: laisvojo ugdymo humanistinės paradigmos ir kalbinio-literatūrinio ugdymo paradigmų idėjų plėtotė ir dermė ; 2.2. Bendrieji ir dalykiniai (lietuvių kalbos ir literatūros) ugdymo(si) tikslai ir uždaviniai: dermė ir kryptingumas bendrosiose programose — Apibendrinimas — Literatūra.
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠioje dalyje bendroji monografijos problema tiriama analizuojant kalbinio ir literatūrinio ugdymo (lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros) sritį. Analizės aspektas - kokios prielaidos įgyvendinti laisvojo ugdymo humanistinės paradigmos idėjas sudaromos 1994-2011 m. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros bendrosiose programose, kaip šios idėjos dera su kalbinio ir literatūrinio ugdymo paradigmų idėjomis, kaip kryptingai ir nuosekliai paradigmų idėjos plėtojamos programose, kokios ryškėja kaitos tendencijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paradigmos; Bendrosios programos; Didaktinės nuostatos; Tikslai; Uždaviniai; Paradigms; General curricula; Didactic attitudes; Goals; Tasks.

ISBN:
9789955209737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89777
Updated:
2022-01-28 19:54:20
Metrics:
Views: 67
Export: