III-IV klasių mokinių refleksyviojo mokymosi raišką sąlygojantys veiksniai : mokytojų požiūrio tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
III-IV klasių mokinių refleksyviojo mokymosi raišką sąlygojantys veiksniai: mokytojų požiūrio tyrimas
Alternative Title:
  • Factors determining the expression of reflective learning of 3 rd - 4 th class pupils: teachers' attitude research
  • Trečių-ketvirtų klasių mokinių refleksyviojo mokymosi raišką sąlygojantys veiksniai: mokytojų požiūrio tyrimas
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. Priedas. 2010, Nr. 1 (26), p. 90-95
Keywords:
LT
Pradinis ugdymas / Primary education; Refleksyvų mokymąsi lemiantys veiksniai; Refleksyvus mokymasis; Trečios-ketvirtos klasės mokiniai.
EN
3rd - 4th class pupils; Factors determining, expression of reflective learning; Reflective learning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama pradinių klasių mokinių refleksyviojo mokymosi raiška šiandienos Lietuvos mokykloje. Siekiant nustatyti 3-4 klasių mokinių refleksyviojo mokymosi raišką sąlygojančius veiksnius ir jų ypatybes, atliktas pusiau struktūruotas interviu, kuriame dalyvavo 10 Klaipėdos miesto mokyklų pradinių klasių mokytojų. Gautų duomenų analizė atskleidė, kad 3-4 klasių mokinių refleksyviojo mokymosi raišką sąlygoja septyni veiksniai: didaktinis mokytojų pasirengimas, tinkami mokytojo vaidmenys, mokomųjų dalykų vadovėliai, mokinių refleksijos raiškos forma, 3-4 klasių mokinių pasirengimas, mokinio vidinės savybės, mokinių kalbėjimasis su šeima apie savo mokymąsi. 3-4 klasių mokinių refleksyviojo mokymosi raišką pamokose riboja keli veiksniai: menkas didaktinis mokytojų pasirengimas, kuris lemia naujos mokymo proceso realybės reikalavimų ignoravimą organizuoti paties mokinio apmąstomą mokymąsi, nes tokio mokymosi realizavimas reikalauja papildomų pastangų (skaityti metodinę, pedagoginę, mokslinę literatūrą, spaudą, ieškoti užduočių ir pan.); darbas su mokomųjų dalykų vadovėliais, kuriuose trūksta arba visai nenumatyta refleksyviojo mokymosi užduočių, kai tuo tarpu didesnis jų skaičius daro įtaką didaktiniam mokytojų pasirengimui taikyti tokį mokymąsi, nes neišvengiamai skatina intensyviau domėtis jo realizavimo galimybėmis; refleksijos raiškos forma - rašymas, reikalaujantis iš mokinių savarankiškai apmąstyti savo mokymąsi; menkas 3-4 klasių mokinių pasirengimas, kuris rodo, jog tik maža dalis geriau besimokančiųjų geba apmąstyti savo mokymąsi.

ENReferring to the analysis of scientific literature and educational documents it is perceived that the pupils of primary school should be provided with the basis for the successful future life-long learning; by teaching them to reflect (consider) their learning, i.e. to form their own structure of knowledge by highlighting its weaknesses and predicting the directions of development. However, referring to the research of Lithuanian academics the fact has been revealed that it is unclear which factors determine the expression of reflective learning of 3rd - 4th class pupils in today's school. In the present paper, referring to the results of qualitative research, it has been determined that according to the teachers 'attitude the expression of reflective learning is conditioned by seven factors: didactic teachers' readiness, proper roles of a teacher, course books, the form of expression of pupils' reflexion (consideration), the preparation of 3rd - 4th class pupils, personal characteristics of pupil, pupils' communication with their families concerning their learning. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25398
Updated:
2018-12-17 12:42:12
Metrics:
Views: 27    Downloads: 9
Export: