Role of social educator applying methods of cooperative teaching

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Role of social educator applying methods of cooperative teaching
In the Book:
Enkulturation durch sozialen Kompetenzerwerb / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt, M.: Lang, 2011. P. 267-281. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 22)
Keywords:
LT
Kooperatyvus mokymasis, technologijų pamokos, socialinis pedagogas; Koperuotas mokymas; Learning; Lessons of technologies; Methods; Metodai; Mokymasis; Mokytojas; Teacher; Teaching; Technologijų pamokos.
EN
Cooperative learning, technology lessons, social educator; Coperatyve teaching; Learning; Lessons of technologies; Methods; Metodai; Mokymas; Mokymasis; Mokytojas; Teacher; Technologijų pamokos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos technologijų mokytojų ir mokykloje besimokančiųjų nuomonės apie galimybes pasirenkant ir taikant mokymo(si) bendradarbiaujant metodus, jų įtaką ugdymo procesui per technologijų pamokas. Ištirtas pedagogo vaidmuo, taikant mokymo(si) bendradarbiaujant metodus. Tyrimo imtį sudarė 108 respondentai iš Vilniaus rajono pagrindinių ir vidurinių mokyklų: 24 įvairių pedagoginių kvalifikacijų technologijų mokytojai ir 84 VII-X klasių moksleiviai. Bendradarbiavimas yra labai svarbus šiuolaikiniame visuomenės amžiuje. Empirinis tyrimas parodė, kad mokymo(si) bendradarbiaujant metodai yra populiarūs technologijų pamokose: apie 96% mokytojų išreiškė tokią nuomonę. Dauguma technologijų mokytojų taiko mokymą(si bendradarbiaujant grupėse (37%) ir diskusiją (29%). Apie 12% respondentų savo pamokose naudoja debatus ir 10% „dėliones“, 9% respondentų taiko abipusio mokymo(si) metodas. Kitus aktyviuosius mokymo(si) metodus („Apskritais stalas“, „Suk ratą“ ir kt.) taiko 2% apklaustųjų mokytojų. Tyrimo duomenimis, 92% mokinių patinka darbas grupėse. Atskleista, kad mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymas technologijų pamokose ugdo mokinių socialinius gebėjimus, t. y. integraciją į visuomenę: sudaro sąlygas besimokantiesiems tobulinti bendravimo įgūdžius (35%) ir plėtoti savo draugiškumą bei toleranciją (27%). Pasak apklaustų mokinių, šie metodai skatina savarankišką darbą (52%), išmoko bendradarbiauti (24%). Didžiausia problema, su kuria susiduria technologijų mokytojai, taikydami mokymo(si) bendradarbiaujant metodus, tai drausmės valdymas ir vertinimas.

ENThe article analyses the opinion of technology teachers and 7th-10th formers about possibilities for choice of cooperative teaching/learning methods and their application, about their effect on the process of education during lessons of technologies. The role of educator applying cooperative teaching/learning methods was investigated. The sample of the research included 24 technology teachers of different pedagogical qualifications and 84 learners from basic and secondary schools of Vilnius district. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31220
Updated:
2017-01-20 15:22:30
Metrics:
Views: 83
Export: