Aktyvaus mokymosi metodai : diskusija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktyvaus mokymosi metodai: diskusija
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2006, Nr. 8, p. 2-5
Keywords:
LT
Aktyvaus mokymosi metodai; Diskusija.
Summary / Abstract:

LTUgdant komunikacines, lingvistines, literatūrines ir kultūrines kompetencijas, ypač svarbi mokinio sociokultūrinė patirtis ir komunikaciniai gebėjimai, kurių ugdymas turi būti grindžiamas išmanymu ir kūrybingumu. Šiuolaikiniame pasaulyje, nuolat daugėjant ugdymo tikslų, būtina mokyti mokinius mokytis visą gyvenimą, savo žinias ir gebėjimus taikyti įvairiose situacijose. Didaktiniame procese būtina siekti platesnių, globalesnių tikslų atsižvelgiant į besikeičiantį kontekstą: gebėjimą apsvarstyti įvairius požiūrius, pagarbos puoselėjimą mažumos nuomonei. Tai įmanoma taikant aktyvaus mokymosi metodus. Straipsnyje nagrinėjamos diskusijų metodo taikymo galimybės lietuvių literatūros pamokose, diskusijų metų keliami tikslai ir jų siekimo būdai. Išsamiai aptariamas mokytojo vaidmuo: mokytojas yra diskusijos organizatorius, taigi jis turi sekti diskusiją, susisteminti mokinių išsakomas mintis, atkreipti dėmesį į etiką ir kalbos kultūrą, diskusijos pabaigoje nurodyti klaidingas nuomones, akcentuoti esminius teiginius, nurodyti, kaip pasikeitė aptariamo dalyko suvokimas probleminiu aspektu. Straipsnyje pateikiamas dviejų literatūros kūrinių (K. Sajos dramos "Mamutų medžioklė" ir B. Sruogos dramos "Milžino paunksmė") nagrinėjimas taikant diskusijų metodą pamokoje.Reikšminiai žodžiai: Aktyvaus mokymosi metodai; Diskusija.

ENWhen developing the communicational, linguistic, literary and cultural competences, the socio-cultural experience and communicational skills of the learner acquire special importance. The development of the said characteristics must be based by creativity and knowledge. In the modern world, with the continuous growth of the objectives of nurturing, it is necessary to teach the students to be ready for the lifelong learning and to apply their knowledge and abilities in different situations. In the didactic process it is necessary to reach for broader global objectives referring to the changing context: the ability to consider different views and respect of the opinion of the minorities, which is possible by applying the active learning methods. The article examines the possibilities of application of the method of discussions in lessons of Lithuanian literature, the objectives, raised during discussions and the ways for reaching of such objectives and provides a comprehensive discussion of the role of the teacher: the teacher is the organizer of the discussion therefore he must follow the discussion, systematize the ideas, expressed by the students, draw the attention to the ethics and language culture, mention the erroneous opinions at the end of discussion, emphasize the essential statements and draw the attention to the changes of comprehension of the subject of discussion in terms of the problem-oriented aspect. The article presents the examples of examination of two pieces of literature (K. Saja’s drama "Mamutų Medžioklė" and B. Sruoga’s drama "Milžino Paunksmė") by applying the method of discussion during the lesson.

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Šiuolaikinės didaktikos pagrindai : vadovėlis / Liuda Šiaučiukėnienė, Ona Visockienė, Palmira Talijūnienė ; Kauno techologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2006. 240 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4349
Updated:
2018-12-17 11:45:52
Metrics:
Views: 125    Downloads: 48
Export: