Pedagogo veiklos tobulinimas : pagalba VIII klasės mokiniams spręsti chemijos uždavinius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba VIII klasės mokiniams spręsti chemijos uždavinius
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2007.
Pages:
68 p
Keywords:
LT
Pedagogo veiklos tobulinimas; Pamokos organizavimas; Mokymasis; Bendradarbiavimas; Pagalba mokiniams; Chemijos uždaviniai.
EN
Refinement of teachers' activity; Organization of lesson; Learning; Cooperation; Assisting pupils; Chemistry problems.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pristatoma mokslo studija, pagrįsta pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimu. Mokslo studijos tikslas – išanalizuoti, kaip mokytojas turi padėti VIII klasės mokiniams spręsti chemijos uždavinius. Tyrimo procesas ir pastebėjimai atskleidžiami dviejose studijos dalyse. Pirmojoje dalyje pateikiama teorinė medžiaga apie mokymą ir mokymąsi, atliekama mokymo ir mokymosi procesų analizė, apžvelgiama chemijos dalyko programa ir uždavinių sprendimo būdai. Antroje dalyje analizuojama pedagoginės veiklos tobulinimo aplinka, pateikiamos tiriamųjų charakteristikos, pristatomi trys tyrimo etapai ir gauti rezultatai. Nurodomi labiausiai teiktini chemijos uždavinių sprendimo būdai, pabrėžiama, kad pamokų metu svarbūs ne tik tradiciniai, bet ir šiuolaikiniai mokymo(-si) metodai, produktyvi mokymosi aplinka.

ENThe publication presents scientific studio based on the research of improving pedagogical activities. The object of this scientific studio is to analyse how teachers should help 7th class pupils to solve chemistry problems. The processes of the research and supplementary notices are exposed in two parts. The first part reveals theoretical material about teaching and learning, discloses the analysis of teaching and learning processes, and reviews the Chemistry Programme as well as methods of solving chemistry problems. The second part analyses the environment of improving pedagogical activities, provides characteristics of the participants, and presents the stages of the research as well as the results. The author identifies the most recommended methods for solving chemistry problems and notices the importance of both traditional and contemporary teaching/learning methods and that of efficient learning environment.

ISBN:
9955251867
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10040
Updated:
2020-11-02 19:44:12
Metrics:
Views: 99
Export: