Vertinimas ir įsivertinimas lietuvių kalbos pamokose: tradicijos ir kaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertinimas ir įsivertinimas lietuvių kalbos pamokose: tradicijos ir kaita
Alternative Title:
Evaluation and self-evaluation in the Lithuanian language classes: traditions and changes
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 84, p. 114-119
Keywords:
LT
Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos vertinimo ir įsi-vertinimo problemos per lietuvių kalbos pamokas, aptariama, kaip keičiasi vertinimas lietuvių kalbos pamokose, koks tradicinių ir naujųjų vertinimo formų santykis, kokia įsivertinimo reikšmė ugdymo procese. Šiuo metu vertinimo kaita vyksta pereinant nuo formalių žinių vertinimo gebėjimų vertinimo link, akcentuojama įsivertinimo svarba, vertinant didesnį svorį įgyja sunkumų nustatymas ir gebėjimas parinkti tinkamus mokymo(si) metodus. Keičiasi vertinimo pobūdis ir vertinimo tipai, akcentuojamas vertinimas pagal iš anksto nustatytus, mokiniams žinomus kriterijus, kurie sudaromi pagal išsilavinimo standartų reikalavimus. Lietuvių kalbos pamokose taikomos tradicinės (vertinimas pažymiais) ir naujosios (pagal kriterijus, formuojamasis ir kt.) vertinimo formos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertinimas; Įsivertinimas; Vertinimo tipai ir pobūdis; Išsilavinimo standartai.

ENThe article analyzes issues of evaluation and self-evaluation during the Lithuanian language classes, it is discussed how evaluation is changing in the Lithuanian language classes, what the ratio of traditional and new evaluation forms is, what significance self-evaluation in education process has. At present changes in evaluation take place shifting from formal evaluation of knowledge towards evaluation of abilities, importance of self-evaluation is emphasized, while evaluating a bigger weight is given to identification of difficulties and the ability to choose correctly learning/teaching methods. The nature of evaluation is being changed as well as types of evaluation; evaluation according to readily defined criteria, which are composed according to requirements of education standards, known to pupils is emphasized. In the Lithuanian language classes traditional evaluation forms (evaluation with marks) and new evaluation forms (criteria-based, forming, etc.) are applied.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5504
Updated:
2020-03-05 17:46:08
Metrics:
Views: 80    Downloads: 13
Export: