Mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymosi dalyką ugdymas, didinant jo prasmingumą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymosi dalyką ugdymas, didinant jo prasmingumą
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Pages:
243 p
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje, remiantis užsienio šalių ir Lietuvos autorių bei mūsų atliktais tyrimais, mokytojos patirtimi, grindžiama susiliejančio fizinio mokinių ugdymo idėja, kai asmenybės ugdymas(is) apima ne tik psichomotorinę, bet ir pažinimo, emocinę mokymosi sritis. Šių mokymosi sričių susiliejančio ugdymo idėja atitiko ir holistinę fizinio ugdymo(si) sampratą: eksperimento metu buvo integruojamos žinių temos iš įvairių mokomųjų dalykų, diferencijuojamas mokymas ir mokymas(is) grupėmis ir grupelėse taikant bendradarbiavimo metodą, skatinant fizinio ugdymo(si) pedagoginį ir socialinį prasmingumą. Aptariama, kaip stimuliuoti vidinius mokinio asmenybės pokyčius, akcentuojant kūrybinio, kritinio mąstymo ugdymo(si) svarbą. Atskleistos šalies kūno kultūros mokytojų taikomos naujovės per pamokas ir jų įgyvendinimo kliuviniai, apibūdintos idėjos ir gairės mokytojo kūrybai, mokinių fizinio ugdymo(si) pertvarkai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pauglių teigiamas požiūris; Kūno kultūra; Kūno kultūros prasmingas mokymasis; Požiūrio tyrimas; The attidude of school learners; Physical education; Pupil's attitude towards physical education; Research of attitude.

ENThe monograph, referring to the studies, performed by foreign and Lithuanian authors, as well as a teacher’s experience, substantiates the idea of the merged physical education, when the nurturing of a personality covers not only the psycho-motoric, but also the cognitive and emotional areas of education. The idea of merged nurturing of the said areas of education also corresponds to the wholistic idea of physical education: during the experiment topics from different educational subjects were integrated, teaching and learning was differentiated in groups, in which the method of cooperation was applied in order to encourage the pedagogical and social sense of physical education. The monograph discusses the ways for stimulation of the internal changes in the personality of the student by emphasizing the importance of nurturing of creative and critical thinking, reveals the innovations, applied during lessons by physical education teachers of the country and the obstacles for implementation of such innovations, summarizes the ideas and guidelines for the teacher’s creative and the rearrangement of the physical education.

ISBN:
978-9955-20-160-1
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13263
Updated:
2020-09-06 17:44:20
Metrics:
Views: 122
Export: