Matematikos mokymo lyginamoji analizė Skandinavijos šalių ir Lietuvos švietimo sistemose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Matematikos mokymo lyginamoji analizė Skandinavijos šalių ir Lietuvos švietimo sistemose: disertacija
Alternative Title:
Comparative Analysis of Math Teaching in Systems of Education of Scandinavia and Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
172 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje vykstant matematinio švietimo reformai atsisakoma reprodukcinio švietimo sistemos modelio. Reformuojant matematinį švietimą ypač yra aktualūs lyginamieji tyrimai. Lyginant Lietuvos moksleivių matematikos rezultatus su kitų šalių, jie yra blogesni. Todėl reikia ieškoti objektyvių ir valdžių kriterijų, siekiant išvengti subjektyvaus požiūrio. Disertacijos tikslas – Lietuvos ir Skandinavijos šalių matematikos mokymo pagrindinėje mokykloje planuojamojo pasiekimų lygmens analizė ir palyginimas. Darbe pateikta matematikos mokymo sistemos analizės lyginimo bei vertinimo kriterijų sistema, kuri leidžia analizuoti, tirti, vertinti bei palyginti šalių matematikos mokymo sistemas planuojamajame, realizuojamame ir pasiektame lygmenyse.

ENIn Lithuania—under reform of mathematical education—the reproductive education system model is given up. Comparative studies are especially significant when reforming the mathematical education. In comparison to math results of other countries, the results of Lithuanian pupils are lagging behind. Thus, objective and manageable criteria need to be found to avoid bias attitude. The aim of the thesis is to deliver analysis and comparison of the planned level of math results in primary schools of Lithuania and Scandinavia. The thesis supplies the analytic comparison of the system for math teaching and the system of assessment criteria that allows analysing, researching, assessing, and comparing math teaching systems on the planned, realized, and actually achieved levels.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10232
Updated:
2022-02-07 20:09:26
Metrics:
Views: 37
Export: